company logo

Milieu & ethiek

Voor Peek & Cloppenburg vormt maatschappelijk verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Het bedrijf hecht er veel waarde aan om haar klanten uitsluitend artikelen aan te bieden die onder menswaardige omstandigheden, volgens de in het betreffende land geldende arbeidsveiligheidsvoorschriften en met het oog op milieubescherming geproduceerd zijn.

Duurzaam handelen en milieubescherming

Peek & Cloppenburg brengt vanwege haar verantwoordelijkheid voor het milieu in haar Duitse filialen een vergoeding van 20 cent per plastic draagtas in rekening. Daarmee wil het bedrijf een bewuste omgang met verpakkingsmateriaal en het hergebruik van de draagtassen stimuleren. De draagtassen worden klimaatneutraal geproduceerd: de CO2-uitstoot in verband met de productie van de verpakking wordt door de aanschaf van CO2-emissierechten uit hoogwaardige milieubeschermingsprojecten gecompenseerd. Peek & Cloppenburg heeft gekozen voor het bosbeschermingsproject Florestal Santa Maria in Brazilië. Dit project zorgt ervoor dat een bosgebied in het Braziliaanse Amazonegebied in de staat Mato Grosso wordt beschermd tegen ontbossing en volgens het reglement van de Forest Stewardship Council (FSC) duurzaam beheerd wordt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als internationaal actief modebedrijf kent Peek & Cloppenburg de problematiek van de arbeidsomstandigheden in bepaalde productielanden. Daarom neemt het bedrijf haar verantwoordelijkheid en werkt het samen met partners aan goede arbeidsomstandigheden. Zo heeft Peek & Cloppenburg reeds in 1997 een eigen monitoringprogramma in het leven geroepen waarmee specialisten de arbeidsomstandigheden controleren en eventueel verbeterpunten voorstellen. Sinds 2003 doet Peek & Cloppenburg mee aan een initiatief van talrijke Europese retailers voor het invoeren en herzien van sociale normen, genaamd het amfori BSCI.

Daarnaast wijst het bedrijf dumpinglonen af en betaalt het haar leveranciers eerlijke prijzen, waarmee de lokale medewerkers adequaat beloond kunnen worden. Van de leveranciers wordt verwacht dat ze minstens de wettelijke minimumlonen en alle wettelijk voorgeschreven extra’s, zoals bijvoorbeeld overuren, verlof en vakantiegeld, evenals alle bijdragen voor sociale verzekeringen betalen.

Peek & Cloppenburg duldt geen kinderarbeid. Leveranciers moeten door ondertekening van de gedragscode van het BSCI bevestigen dat ze zich houden aan de vooraf vastgestelde regels om zo kinderarbeid uit te sluiten.

Productveiligheid

Het inkoopbeleid van Peek & Cloppenburg is onderworpen aan zorgvuldige controles en uitzonderlijk strenge eisen die ver boven de wettelijke eisen uitstijgen. Elke leverancier dient voor het begin van de samenwerking contractueel vast te leggen dat hij of zij uitsluitend producten zal leveren die veilig zijn voor de gezondheid. Artikelen van het eigen merk worden bovendien voor levering in speciale laboratoria op specifieke schadelijke stoffen getest. Daarnaast worden artikelen in overeenstemming met de strenge criteria van de Ökotex-norm 100 regelmatig steekproefsgewijs getest.