Menu

Етика и околна среда

Съставна част от философията на Peek & Cloppenburg са социално отговорните действия. Компанията отдава голямо значение на това, да предлага на клиентите само стоки, които са произведени при достойни за човека условия, при спазване на действащите в съответната страна наредби за трудовоправна защита и при съблюдаване на опазването на околната среда.

ЕКОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние обичаме природата, поради което спираме да използваме найлонови торбички и вместо това във всички магазини в България вече ще предлагаме торбички от хартия. За да насърчим съзнателното използване на опаковъчни материали и многократното използване на хартиените торбички, начисляваме цена от 40 стотинки на торбичка. Нашите хартиени торбички са не само от 100 процента рециклируем материал, но и са сертифицирани по международен стандарт FSC, т.е. използвана е хартия от дървесина, добита съгласно изисканията за отговорно управление на горите. Освен това те се произвеждат по климатично неутрален начин. Това означава, че всички емисии на CO2 във връзка с производството се изчисляват и че те напълно се компенсират със закупуването на права върху емисии на CO2 по висококачествени проекти за смекчаване на въздействието върху климата. Този ангажимент гарантира, че бразилските гори в района на Амазонка са защитени от обезлесяване и се управляват в съответствие с екологичните норми на Съвета за стопанисване на горите (FSC).

 

ПОСТАВЯМЕ АКЦЕНТА ВЪРХУ МНОГОКРАТНАТА УПОТРЕБА

P&C предлага на своите клиенти практична найлонова торбичка за многократна употреба в два размера на изгодна цена. Здравите найлонови торбички в разнообразен дизайн са изключително подходящи за продължителна употреба. Пришитата калъфка за съхранение позволява дори торбичката с по-големия размер практично да се прибере след употреба във всяка дамска чанта.

Социална отговорност

Като модна компания, работеща по целия свят, Peek & Cloppenburg познава проблемите на условията на труд в някои страни на производство. Затова компанията гледа съвсем сериозно на своята отговорност и оказва партньорско съдействие в осигуряването на добри условия на труд. Така още през 1997 г. Peek & Cloppenburg създаде собствена програма за контрол, при която независими специалисти проверяват условията на труд и ако е необходимо, дават предложения за подобряването им. От 2003 г. Peek & Cloppenburg участва в инициативата на много европейски търговци на дребно за въвеждане и проверка на социалните стандарти, наречена Инициатива за социално ангажиран бизнес (amfori BSCI).

Освен това компанията отхвърля дъмпинговите заплати и плаща на своите доставчици по справедливи цени, които позволяват работещите по места да бъдат възнаграждавани достатъчно. От доставчиците се изисква да бъдат осигурени поне законовите минимални възнаграждения, както и всички законово предписани допълнителни придобивки, като например добавките за извънреден труд, заплащане на отпуските и празничните дни, както и на вноските за социални осигуровки.

Peek & Cloppenburg не толерира детския труд. С подписването на етичния кодекс на BSCI доставчиците трябва да докажат, че спазват зададените правила, за да се изключи експлоатацията на детски труд.

Безопасност на продуктите

Политиката за доставки на Peek & Cloppenburg е обект на изключително високи изисквания, както и на грижлив контрол, далеч надхвърлящи законовите изисквания. Преди започване на съвместната работа всеки доставчик трябва да гарантира с договор, че ще доставя безвредни за здравето стоки. Преди доставката стоките от собствените марки се тестват в специално определени лаборатории за наличие на определени вредни вещества. В допълнение проби от артикулите се тестват редовно по строгите критерии на стандарта Ökotex 100.

Използваме "бисквитки", за да подобрим работата на този уебсайт. Моля потвърдете, че сте прочели нашите указания за използването на "бисквитки".