company logo

Етика и околна среда

Съставна част от философията на Peek & Cloppenburg са социално отговорните действия. Компанията отдава голямо значение на това, да предлага на клиентите само стоки, които са произведени при достойни за човека условия, при спазване на действащите в съответната страна наредби за трудовоправна защита и при съблюдаване на опазването на околната среда.

ЕКОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние обичаме природата, поради което спираме да използваме найлонови торбички и вместо това във всички магазини в България вече ще предлагаме торбички от хартия. За да насърчим съзнателното използване на опаковъчни материали и многократното използване на хартиените торбички, начисляваме цена от 40 стотинки на торбичка. Нашите хартиени торбички са не само от 100 процента рециклируем материал, но и са сертифицирани по международен стандарт FSC, т.е. използвана е хартия от дървесина, добита съгласно изисканията за отговорно управление на горите. Освен това те се произвеждат по климатично неутрален начин. Това означава, че всички емисии на CO2 във връзка с производството се изчисляват и че те напълно се компенсират със закупуването на права върху емисии на CO2 по висококачествени проекти за смекчаване на въздействието върху климата. Този ангажимент гарантира, че бразилските гори в района на Амазонка са защитени от обезлесяване и се управляват в съответствие с екологичните норми на Съвета за стопанисване на горите (FSC).

 

ПОСТАВЯМЕ АКЦЕНТА ВЪРХУ МНОГОКРАТНАТА УПОТРЕБА

P&C предлага на своите клиенти практична найлонова торбичка за многократна употреба в два размера на изгодна цена. Здравите найлонови торбички в разнообразен дизайн са изключително подходящи за продължителна употреба. Пришитата калъфка за съхранение позволява дори торбичката с по-големия размер практично да се прибере след употреба във всяка дамска чанта.

Социална отговорност

Като модна компания, работеща по целия свят, Peek & Cloppenburg познава проблемите на условията на труд в някои страни на производство. Затова компанията гледа съвсем сериозно на своята отговорност и оказва партньорско съдействие в осигуряването на добри условия на труд. Така още през 1997 г. Peek & Cloppenburg създаде собствена програма за контрол, при която независими специалисти проверяват условията на труд и ако е необходимо, дават предложения за подобряването им. От 2003 г. Peek & Cloppenburg участва в инициативата на много европейски търговци на дребно за въвеждане и проверка на социалните стандарти, наречена Инициатива за социално ангажиран бизнес (amfori BSCI).

Освен това компанията отхвърля дъмпинговите заплати и плаща на своите доставчици по справедливи цени, които позволяват работещите по места да бъдат възнаграждавани достатъчно. От доставчиците се изисква да бъдат осигурени поне законовите минимални възнаграждения, както и всички законово предписани допълнителни придобивки, като например добавките за извънреден труд, заплащане на отпуските и празничните дни, както и на вноските за социални осигуровки.

Peek & Cloppenburg не толерира детския труд. С подписването на етичния кодекс на BSCI доставчиците трябва да докажат, че спазват зададените правила, за да се изключи експлоатацията на детски труд.

Безопасност на продуктите

Политиката за доставки на Peek & Cloppenburg е обект на изключително високи изисквания, както и на грижлив контрол, далеч надхвърлящи законовите изисквания. Преди започване на съвместната работа всеки доставчик трябва да гарантира с договор, че ще доставя безвредни за здравето стоки. Преди доставката стоките от собствените марки се тестват в специално определени лаборатории за наличие на определени вредни вещества. В допълнение проби от артикулите се тестват редовно по строгите критерии на стандарта Ökotex 100.