company logo

Vide un ētika

Sociāli atbildīga darbība ir neatņemama Peek & Cloppenburg filozofijas daļa. Uzņēmums lielu vērību pievērš tam, lai piedāvātu klientiem tikai un vienīgi tādu preci, kas ir ražota cilvēka cienīgos apstākļos, ievērojot attiecīgajā valstī spēkā esošos darba un vides aizsardzības likumus.

Ilgtspējīga darbība un vides aizsardzība

Peek & Cloppenburg aiz mīlestības pret vidi savos Vācijas veikalos iekasē 20 centu maksu par katru plastmasas maisiņu, tā veicinot apzinātu iesaiņojuma lietošanu un maisiņu vairākkārtēju izmantošanu. Maisiņi tiek ražoti klimatiski neitrālā veidā: CO2 emisija, kas rodas saistībā ar iesaiņojuma ražošanu, tiek kompensēta, iegādājoties CO2 emisijas tiesības augstvērtīgos klimata aizsardzības projektos. Peek & Cloppenburg nolēma piedalīties meža aizsardzības projektā Brazīlijā. Šī iesaistīšanās palīdz glābt Brazīlijas Amazones pavalstī esošās mežu platības no izciršanas un tās ilgtspējīgi apsaimniekot atbilstīgi Forest Stewardship Council (FSC) reglamentam.

Sociālā atbildība

Peek & Cloppenburg kā uzņēmumam, kas strādā starptautiskā tirgū, ir pazīstama problemātika saistībā ar darba apstākļiem noteiktās valstīs, kur notiek ražošana, tāpēc uzņēmums uztver savu atbildību nopietni un kā sadarbības partneris līdzdarbojas labu darba apstākļu nodrošināšanai. Tādējādi Peek & Cloppenburg jau 1997. gadā izstrādāja pats savu pārraudzības programmu, kurā neatkarīgi speciālisti pārbauda darba apstākļus ražotnēs un, ja nepieciešams, izsaka priekšlikumus to uzlabošanai. Kopš 2003. gada Peek & Cloppenburg kopā ar daudziem citiem Eiropas mazumtirgotājiem piedalās amfori BSCI iniciatīvā, kuras mērķis ir sociālo standartu ieviešana un kontrole.

Turklāt uzņēmums noraida dempinga cenas un maksā saviem piegādātājiem taisnīgas cenas, tā ļaujot pietiekami atalgot darbiniekus attiecīgajā valstī. No piegādātājiem tiek gaidīts, ka viņi saviem darbiniekiem nodrošinās vismaz likumā noteikto minimālo algu, kā arī visus likumā noteiktos papildu pakalpojumus, piemēram, piemaksas par virsstundām, atvaļinājuma un svētku dienu kompensācijas, un samaksās visus sociālās apdrošināšanas maksājumus.

Peek & Cloppenburg necieš bērnu darba izmantošanu. Piegādātājiem, parakstot BSCI ētikas kodeksu jeb Code of Conduct, jāapstiprina, ka tie atbilstīgi noteikumiem neizmanto bērnu darbu.

Izstrādājumu drošība

Peek & Cloppenburg iepirkumu politikai ir izvirzītas īpaši augstas prasības, kas būtiski pārsniedz likumā noteiktās, kā arī tā tiek rūpīgi kontrolēta. Katram piegādātājam pirms sadarbības līgumā ir jāapliecina, ka tas piegādās veselībai nekaitīgas preces, turklāt mūsu pašu zīmolu preces pirms nosūtīšanas patērētājiem tiek testētas īpaši izraudzītās laboratorijās, lai pārbaudītu nejauši izvēlētu kaitīgo vielu klātbūtni. Preču paraugi pēc nejaušības principa tiek regulāri testēti, izmantojot stingrā Ökotex-Standard 100 kritērijus.