company logo

ILGTSPĒJĪGS SORTIMENTS

Recycled

Kopīgi ar saviem klientiem vēlamies novērst atkritumu radīšanu un veicināt to otrreizējo izmantošanu. Tāpēc esam izveidojuši ilgtspējības kategoriju „recycled“. Ražojumos, kas apzīmēti ar šo simbolu, ir izmantoti materiāli, kas aprites procesā ieguvuši otru dzīvi. No otrreiz pārstrādātas kokvilnas līdz PET pudelēm: resursu ekonomijas nolūkā galvenā uzmanība tiek pievērsta resursu atkārtotai izmantošanai.

Organic

Izejvielu audzēšana ir būtisks aspekts ilgtspējīgu produktu ražošanā. Vismaz 90 procenti no ražojumiem izmantotajiem materiāliem, kas ir apzīmēti ar šo simbolu, ir audzēti bioloģiski, bez videi kaitīgajiem pesticīdiem. Ilgtspējīgi un atbildīgi ražoti materiāli, piemēram, bioloģiskā kokvilna, samazina ietekmi uz vidi jau izejvielas audzēšanas laikā.

Responsible

Rūpīga attieksme pret cilvēkiem, dzīvniekiem un dabu ir svarīga ilgtspējīgas rīcības sastāvdaļa, un tai ir izšķiroša nozīme mūsu „responsible“ produktu marķēšanā. Alternatīvu šķiedru izmantošana un saudzīga materiālu ieguve nodrošina dzīvnieku labturību. Turklāt sertificētie uzņēmumi pievērš īpašu uzmanību darba apstākļu uzlabošanai ražošanā, kā arī cilvēku aizsardzībai pret ekspluatāciju, īpašu uzmanību pievēršot godīgam atalgojumam.

Rūpīgi testēts

Peek & Cloppenburg preču iepirkuma politikai tiek izvirzītas ārkārtīgi augstas prasības, kas ir ievērojami augstākas par likumdošanas prasībām, kā arī preces tiek rūpīgi kontrolētas. Pirms sadarbības uzsākšanas katram piegādātājam ir līgumā jānostiprina saistības, ka tiks piegādātas tikai tādas preces, kas ir drošas cilvēku veselībai. Mūsu ekskluzīvo zīmolu preces pirms piegādes tiek pārbaudītas īpaši paziņotās laboratorijās arī attiecībā uz izvēlētu kaitīgo vielu klātbūtni. Turklāt preces tiek regulāri pārbaudītas izlases veidā, pamatojoties uz stingrajiem „Ökotex Standard 100“ kritērijiem.