company logo

Ochrona danych

Stan na: kwiecień 2018 r.

1. Informacje ogólne

1.1.    W rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych podmiotem odpowiedzialnym jest Peek & Cloppenburg Sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A, “Eureka Park I”, PL - 02-674 Warszawa (dalej "my"). Mogą się Państwo skontaktować z naszym {nazwisko inspektora ochrony danych osobowych} pod adresem [email protected] oder lub Peek & Cloppenburg Sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A, “Eureka Park I”, PL - 02-674 Warszawa.

1.2.    Dane osobowe to indywidualne dane dotyczące Państwa sytuacji osobistej lub materialnej, Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe przekazywane nam przez Państwa podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

1.3.    Nasze spółki partnerskie są wyłącznie spółkami grupy P&C, które są wpisane na aktualną listę naszych spółek partnerskich. Aktualna lista wraz z lokalizacjami jest dostępna tutaj https://www.peek-cloppenburg.pl/partnerunternehmen/ lub można ją zamówić pocztą elektroniczną pod adresem [email protected].

2. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

2.1.    Naszą stronę internetową można odwiedzić bez aktywnego podawania jakichkolwiek danych osobowych. W takim wypadku zapisujemy tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Dane te zapisywane są anonimowo lub przy użyciu pseudonimów w celu dostarczenia zawartości strony do komputera użytkownika, przeprowadzenia oceny w celu optymalizacji i monitorowania funkcjonalności naszej strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (art. 6, ust. 1, lit. f) RODO).

2.2.    Nasze pliki dziennika zawierają informacje o dacie i godzinie wejścia na naszą stronę internetową, typie, wersji i ustawieniach przeglądarki, Państwa systemie operacyjnym i dostawcy usług internetowych, stronach internetowych, z których uzyskano dostęp do naszej strony internetowej lub do których uzyskano dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej, a także o ilości przesłanych danych.

2.3.    W pojedynczych przypadkach zapisywany jest również Państwa adres IP, tzn. adres, który Państwa dostawca usług internetowych przydziela Państwa komputerowi, jak tylko nawiążą Państwo połączenie z Internetem. Adres IP umożliwia komunikację w Internecie. Państwa dostawca usług internetowych może ustalić, który adres IP został Państwu przydzielony w danej chwili. Ponieważ z tego powodu pełny adres IP pozwala na przynajmniej pośrednie odniesienie osobiste, zapisujemy Państwa adres IP wyłącznie w skróconej (zanonimizowanej) formie, tak aby wykluczyć odniesienie osobiste i przechowywać je oddzielnie od danych osobowych. Dane z pliku dziennika są zazwyczaj usuwane najpóźniej po 14 dniach.

2.4.    Pozyskiwanie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W tym zakresie nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

3. Stosowanie Google Analytics / prawo sprzeciwu

3.1.    Nasza witryna korzysta z plików cookie, które gromadzą Państwa dane wyłącznie pod pseudonimami. Cookies to małe pakiety danych generowane przez serwer WWW i przechowywane na dysku twardym Państwa komputera, gdy komunikuje się on z serwerem. Za pomocą plików cookie tworzymy profile użytkowników m.in. na potrzeby reklamy, badań rynku i projektowania strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Niezależnie od rodzaju stosowanych plików cookie, użytkownik zawsze może zdecydować, czy chce je zaakceptować, czy nie. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o otrzymaniu pliku cookie, lub też mogą Państwo skorzystać z ustawowego prawa do sprzeciwu wobec korzystania z plików cookie, odrzucając pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć za pomocą odpowiedniej funkcji przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Wyczerpujące informacje na temat plików cookie oraz sposobów ich odrzucania i usuwania w różnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach internetowych: https://www.networkadvertising.org/ (w języku angielskim) i/lub http://www.aboutads.info/ (w języku angielskim). Proszę pamiętać, że jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie, może się okazać, że Państwo nie będą mogli skorzystać z pełnego zakresu funkcji strony internetowej.

3.2.    Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej spółki Google Inc. "("Google"), z którą zawarliśmy umowę w sprawie przetwarzania zleceń. Google Analytics używa tzw. „cookies", czyli plików tekstowych, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze. Zawierają one charakterystyczną sekwencję numerów, która umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po powrocie na naszą stronę, pod warunkiem, że plik cookie nie został w międzyczasie przez Państwa usunięty lub nie upłynął okres jego ważności. Plik cookie wygasa po 30 dniach i nie przekazuje nam żadnych informacji, za pomocą których moglibyśmy Państwa zidentyfikować. Jeśli odwiedzają Państwo określone obszary naszej strony internetowej, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy uznać, że kliknęli Państwo na ogłoszenie i zostali przekierowani na tę stronę. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, mogą Państwo odmówić wymaganego w tym celu ustawienia pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie.

3.3.    Używamy danych wygenerowanych przez pliki cookie w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej przekazywane są zasadniczo do serwera Google w USA i tam zapisywane. Zwracamy uwagę na fakt, że nasza strona korzysta z rozszerzenia „anonymizeIp()” (anonimizacja IP), co oznacza, że Państwa adres IP jest skracany przez Google w Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym o ostatni oktet w przypadku adresów IPv4 i o ostatnie 80 bitów w przypadku adresów IPv6, zanim zostanie on zapisany i przesłany, tak aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie osobiste. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Dodatkowe informacje techniczne na temat anonimizacji adresu IP można znaleźć pod tym linkiem (https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de).

3.4.    Google będzie wykorzystywać te informacje na nasze zlecenie (art. 28 RODO) w celu przeprowadzenia oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, sporządzenia dla nas raportów o aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu (art. 6, ust. 1, lit. f) RODO). Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

3.5.    Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce; w takim przypadku funkcje tej strony internetowej mogą zostać zakłócone. Mogą Państwo również usunąć pliki cookie samodzielnie. Użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych generowanych przez plik cookie, pobierając i instalując wtyczkę przeznaczoną do powszechnie używanych przeglądarek dostępną pod tym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Ponadto można ustawić plik cookie Opt-Out <a href=“javascript:gaOptout()“>wyłączyć Google Analytics</a>, aby zapobiec dalszemu zbieraniu danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Można również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając Państwa przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „googleadservices.com”. Informacje na temat Warunków użytkowania i zasad ochrony danych osobowych Google Analytics można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/pl/policies/.

4. Formularz kontaktowy

4.1.    Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Wprowadzone tam dane będą nam przekazywane i przechowywane. Obejmują one Państwa nazwisko oraz adres e-mail, a także, w stosownych przypadkach, adres lub numer karty klienta. Dane te są potrzebne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

4.2.    W ramach procesu wysyłania danych (art. 6, ust. 1, lit. a) RODO) uzyskanie zostanie Państwa zgoda na przetwarzanie danych, tak abyśmy mogli wykorzystać Państwa dane do nawiązania kontaktu i przekazania Państwa zapytania, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące innej firmy partnerskiej, do odpowiedniej firmy partnerskiej. W takim wypadku Państwa zgoda brzmi następująco:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez podmiot odpowiedzialny i jego spółki partnerskie [LINK] przekazanych przeze mnie danych osobowych w celu skontaktowania się ze mną w mojej sprawie, przy czym zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożenie oświadczenia podmiotowi odpowiedzialnemu. Wyrażam również zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółce Peek & Cloppenburg AG, Kalandergasse 4, 8045 Zurych, Szwajcaria, w związku z moim zapytaniem skierowanym do tej spółki". [wyróżnione w procesie wydruku].

4.3.    Usuwamy dane wygenerowane w związku z zapytaniem kontaktowym po tym, jak ich przechowywanie przestanie być konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.

5. Wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby newsletterów

5.1.    Poprzez Państwa odrębną zgodę na newslettery akceptują Państwo wykorzystywanie Państwa danych przez nas i nasze spółki partnerskie (por. punkt 4.3) na potrzeby reklamy w celu wysyłania Państwu e-mailem ofert i informacji o produktach, usługach i ofertach marketingowych („newsletter”). W tym wypadku treść Państwa odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody jest następująca:

„Niniejszym wyrażam zgodę na to, aby podmiot odpowiedzialny i jego spółki partnerskie [LINK] mogły używać mojego adresu e-mail do wysyłania mi wiadomości email o ofertach i promocjach, przy czym anulowanie jest możliwe w każdej chwili poprzez zgłoszenie anulowania podmiotowi odpowiedzialnemu lub kliknięcie na link anulujący w ramach wysyłki newsletterów. Wyrażam również zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółce Peek & Cloppenburg AG, Kalandergasse 4, 8045 Zurych w Szwajcarii.“ [wyróżnione w procesie wydruku]

5.2.    Do naszego newslettera można się zapisać poprzez podwójną procedurę Double-Opt-In. Po zapisaniu się wyślemy do Państwa osobną wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter. Po otrzymaniu Państwa potwierdzenia zapiszemy Państwa adres e-mail w celu wysyłania Państwu newslettera. Podstawa prawna to art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. a) RODO. Ponadto w trakcie rejestracji zapisujemy adres IP komputera, z którego Państwo się połączyli, oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail (art. 6, ust. 1, lit. f) RODO). Jeśli nie potwierdzą Państwo natychmiast swojej subskrypcji newslettera, usuniemy Państwa dane.

5.3.    Do celów przesyłania newslettera wymagane jest podanie tylko Państwa adresu email. Przekazywanie dalszych danych jest dobrowolne i zostanie wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem osobiście.

5.4.    Państwa adres email przechowujemy tylko tak długo, jak Państwa subskrypcja newslettera jest aktywna lub dopóki nie zgłoszą Państwo sprzeciwu wobec korzystania z niego. W tym celu współpracujemy z naszymi spółkami partnerskimi [LINK], którym możemy ujawnić Państwa dane w celach reklamowych na podstawie Państwa zgody. Dane nie są przekazywane dalej osobom trzecim, które nie zaliczają się do spółek partnerskich wymienionych powyżej.

5.5.    Zgodę na przesyłanie newslettera można w każdej chwili odwołać i zrezygnować z jego otrzymywania. Rezygnację można zgłosić, klikając na link podany w każdej wiadomości e-mail przesyłanej w ramach newslettera, wysyłając wiadomość email na adres [email protected] lub listownie do {siedziby spółki Peek & Cloppenburg}.

6. Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie

6.1.    Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Takie wycofanie zgody będzie mieć wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie w przyszłości, ale nie w okresie przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody.

6.2.    Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na wyważeniu interesów zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma to miejsce w szczególności wtedy, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do zrealizowania zawartej z Państwem umowy. Kiedy będą Państwo wnosić ten sprzeciw, będziemy prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, w jaki to uczyniliśmy. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i wstrzymamy lub dostosujemy sposób przetwarzania danych, lub wskażemy Państwu nasze ważne uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

7. Państwa prawa

7.1.    Przysługują Państwu w stosunku do nas następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:

-          Prawo do informacji,

-          Prawo do poprawiania lub usuwania Państwa danych osobowych, z wyjątkiem tych danych osobowych, które są nam potrzebne do celów rozliczeniowych lub w przypadku których obowiązuje ustawowy okres przechowywania,

-          Prawo do ograniczenia przetwarzania,

-          Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-          Prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu zajmującego się nadzorem nad ochroną danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

7.2.    Pytania prosimy kierować na adres email: [email protected] lub na adres:

Peek & Cloppenburg Sp. z o.o.

do wiad.: Inspektor Ochrony Danych

ul. Marynarska 19 A

“Eureka Park I”

02-674 Warszawa