company logo

ŽIVOTNA SREDINA I ETIKA

Za Peek & Cloppenburg je društveno odgovorno ponašanje sastavni deo njegove korporativne filozofije. Društvo pridaje veliki značaj tome da svojim kupcima nudi isključivo robu koja je proizvedena u dostojanstvenim uslovima rada, uz poštovanje propisa o zaštiti shodno zakonu o radu koji važi u odgovarajućoj zemlji i uvažavanje odredaba o zaštiti životne sredine.

ODRŽIVO DELOVANJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Peek & Cloppenburg iz ljubavi prema životnoj sredini u svojim modnim kućama u Nemačkoj naplaćuje naknadu od 20 centi po plastičnoj kesi. Time društvo želi da podstakne savesno rukovanje ambalažom i višestruku upotrebu kesa. Naše kese se proizvode u klimatski neutralnim uslovima: emisije CO2 povezane s proizvodnjom ambalaže se kompenzuju kupovinom prava CO2 emisionih jedinica iz značajnih projekata za zaštitu klime. Ovo zalaganje omogućava da se područja prekrivena šumom u brazilskom Amazonu zaštite od krčenja i da se njima održivo upravlja shodno propisima organizacije Forest Stewardship Council (FSC).

NAŠ DOPRINOS VIŠEKRATNOJ UPOTREBI

P&C svojim kupcima povoljno nudi praktičnu višekratnu torbu od najlona u dve veličine. Naše robusne najlonske torbe u različitim dizajnima izuzetno su izdržljive. Zahvaljujući prišivenoj futroli u koju torba može da se umetne nakon korišćenja, čak i ona veća s lakoćom može da se odloži u svaku tašnu.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Kao međunarodno modno preduzeće, društvo Peek & Cloppenburg je upoznato s problematikom u vezi s uslovima rada u određenim proizvodnim zemljama. Stoga je društvo svesno svoje odgovornosti i u saradnji sa svojim partnerima preduzima korake radi obezbeđivanja dobrih uslova rada. Tako je društvo Peek & Cloppenburg već 1997. godine osmislilo sopstveni program nadzora u okviru kojeg nezavisni stručnjaci obavljaju proveru uslova rada i u slučaju potrebe daju predloge za njihovo poboljšanje. Počevši od 2003. godine, društvo Peek & Cloppenburg učestvuje u inicijativi brojnih evropskih trgovaca na malo, usmerenoj na uvođenje i proveru društvenih standarda, pod nazivom amfori BSCI.

S tim u vezi društvo odbija da isplaćuje neadekvatne plate već pošteno isplaćuje svoje dobavljače, čime se obezbeđuje adekvatno plaćanje lokalnih radnika. Dobavljači su dužni da obezbede barem minimalne zakonom propisane plate, kao i sve dodatne pogodnosti shodno zakonu, što uključuje plaćanje prekovremenog rada, plaćeni godišnji odmor i rad praznicima kao i plaćanje svih doprinosa u vezi sa socijalnim osiguranjem.

BEZBEDNOST PROIZVODA

Politika nabavke društva Peek & Cloppenburg podleže izuzetno visokim zahtevima koji znatno nadilaze zakonske zahteve, ali i pažljivim kontrolama. Svaki dobavljač je dužan da se pre potpisivanja ugovora o saradnji ugovorno obaveže da će isporučivati isključivo robu koja ne predstavlja opasnost po zdravlje. Proizvodi naše sopstvene marke se pre isporuke ispituju u posebno izabranim laboratorijama na prisustvo određenih štetnih materija. Dodatno tome, uzorci proizvoda se redovno ispituju shodno strogim kriterijumima Oekotex testiranja Standarda 100.