company logo

Etika a životné prostredie

Pre spoločnosť Peek & Cloppenburg je spoločensky únosné konanie neoddeliteľnou súčasťou podnikovej filozofie. Kladieme veľký dôraz na to, aby sme našim zákazníkom následne mohli ponúkať tovar, ktorý bol vyrobený za dôstojných ľudských podmienok a dodržania pracovnoprávnej legislatívy a ochranných predpisov platných v danej krajine spolu s dôrazom na ochranu životného prostredia.

EKOLOGICKÉ KONANIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Záleží nám na našej prírode a preto sa vzdáme plastových tašiek a vo všetkých slovenských predajniach ponúkame namiesto toho papierové tašky. Aby sme motivovali k uvedomelému zaobchádzaniu s obalovými materiálmi a viacnásobnému používaniu papierových tašiek, účtujeme 20 centov za jednu tašku. Naše papierové tašky, ktoré ponúkame, sa neskladajú len na 100 percent z recyklovateľného materiálu, ale majú aj certifikát FSC, tzn., že použitý papier je vyrobený z dreva, ktoré pochádza z ekologického lesného hospodárstva. Okrem toho sú vyrobené klimaticky neutrálne. To znamená, že sú započítané všetky emisie CO2 súvisiace s výrobou a 1:1 kompenzované kúpou emisných kvót CO2 z vysoko kvalitných projektov zameraných na ochranu klímy. Cieľom tejto iniciatívy je ochrana brazílskeho amazonského pralesu a podľa predpisov Forest Stewardship Council (FSC) jeho udržateľné obhospodarovanie.

 

STAVIAME NA VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE

P&C poskytuje svojim zákazníkom lacnú tašku na viacnásobné použitie z nylonu v dvoch veľkostiach. Robustná nylonová taška v rôznych vyhotoveniach má veľmi dlhú životnosť. Vďaka prišitému obalu na úschovu, ktorý sa dá v taške po použití úsporne skryť, sa bez problémov zmestí do každej kabelky aj väčší variant.

Spoločenská zodpovednosť

Ako módnej spoločnosti pôsobiacej na medzinárodnej scéne je nám známa problematika pracovných podmienok v istých krajinách, kde sa tovar vyrába. Spoločnosť preto vníma svoju zodpovednosť veľmi vážne a z partnerskej pozície vplývame na zabezpečovanie dobrých pracovných podmienok. Firma Peek & Cloppenburg vytvorila už v roku 1997 vlastný monitorovací program, v rámci ktorého špecialisti kontrolujú pracovné podmienky a poskytujú prípadné návrhy na zlepšenie. Od roku 2003 sa podieľame na iniciatíve mnohých európskych maloobchodníkov na zavedenie a kontrolu sociálnych štandardov s názvom amfori BSCI.

Okrem toho odmieta spoločnosť dampingové mzdy a svojim dodávateľom vypláca férové ceny, ktoré umožňujú dostatočne odmeňovať zamestnancov v konkrétnych krajinách. Od dodávateľov požadujeme zabezpečenie zákonom stanovenej minimálnej mzdy, ako aj všetkých zákonom stanovených príplatkov, ako napríklad príplatky za nadčas, náhradu práce cez víkendy a sviatky a vyplatenie všetkých sociálnych odvodov.

Spoločnosť Peek & Cloppenburg odmieta akúkoľvek detskú prácu. Dodávatelia musia podpísaním kódexu správania BSCI potvrdiť, že uvedené pravidlá dodržiavajú, aby tak bolo možné vylúčiť detskú prácu.

Bezpečnosť produktov

Naša nákupná politika podlieha mimoriadne vysokým nárokom, ktoré výraznou mierou prevyšujú zákonné požiadavky, ako aj starostlivým kontrolám. Každý dodávateľ sa musí pred začiatkom spolupráce zmluvne zaviazať, že bude dodávať iba zdravotne bezchybný tovar. Výrobky našich vlastných značiek sú navyše ešte pred dodávkou v špecializovaných laboratóriách testované na vybrané škodlivé látky. Okrem toho sa vzorky tovaru pravidelne testujú podľa certifikačného systému Ökotex-Standards 100, ktorý podlieha prísnym kritériám.