company logo

Okolje in etika

Za družbo Peek & Cloppenburg je socialno vključujoče ravnanje pomemben sestavni del filozofije podjetja. Podjetje si zelo prizadeva strankam ponuditi izključno blago, ki je bilo izdelano v dostojnih življenjskih pogojih ljudi ob upoštevanju delovnopravnih varnostnih predpisov, ki so veljavni v posamezni državi, in ob upoštevanju varstva okolja.

Trajnostno ravnanje in varstvo okolja

Družba Peek & Cloppenburg iz ljubezni do okolja v svojih hišah v Nemčiji obračunava dajatev v znesku 20 centov na plastično nosilno vrečko. S tem želi podjetje stranke spodbujati k zavestnemu ravnanju z embalažnim materialom in večkratni uporabi nosilnih vrečk. Nosilne vrečke so izdelane podnebno nevtralno: Emisije CO2 v zvezi s proizvodnjo embalaže se izravnajo z nakupom pravic do emisij za CO2 v okviru kakovostnih projektov za varstvo podnebja. Družba Peek & Cloppenburg se je odločila za projekt za varstvo gozdov v Braziliji. Ta projekt se zavzema za preprečevanje krčenja gozdne površine zaradi poseke v brazilski Amazoniji v in za trajnostno upravljanje v skladu s pravili sveta za nadzor gozdov Forest Stewardship Council (FSC).

Družbena odgovornost

Kot mednarodno delujoče modno podjetje je družba Peek & Cloppenburg seznanjena s problematiko delovnih pogojev v določenih proizvodnih državah. Podjetje zato jemlje svojo odgovornost resno in deluje na partnerski način za zagotavljanje dobrih delovnih pogojev. Družba Peek & Cloppenburg je tako že leta 1997 oblikovala lasten program nadzora, v okviru katerega neodvisni strokovnjaki preverjajo delovne pogoje in po potrebi dajejo predloge za izboljšave. Od leta 2003 naprej sodeluje družba Peek & Cloppenburg pri pobudi številnih evropskih trgovcev na drobno za uvedbo in preverjanje socialnih standardov, poimenovani amfori BSCI.

Poleg tega družba zavrača skrajno nizke plače in svojim dobaviteljem plačuje poštene cene, ki omogočajo zagotavljanje zadostne plače za zaposlene na kraju samem. Od dobaviteljev zahteva zagotavljanje vsaj zakonsko predpisanih minimalnih plač ter vseh zakonsko predpisanih dodatnih dajatev, npr. dodatkov za nadurno delo, nadomestil za neizrabljen dopust in dodatka za praznično delo ter plačil vseh prispevkov za socialno varnost.

Družba Peek & Cloppenburg ne dopušča otroškega dela. Dobavitelji morajo s podpisom kodeksa ravnanja BSCI potrditi, da upoštevajo določena pravila za izključitev otroškega dela.

Varnost proizvodov

Nakupovalna politika družbe Peek & Cloppenburg je podvržena izredno visokim zahtevam, ki znatno presegajo zakonske zahteve, in skrbnim kontrolam. Vsak dobavitelj mora pred začetkom sodelovanja v pogodbi zagotoviti, da bo dostavljal le zdravju neškodljivo blago. Izdelke, izdelane v okviru lastnih blagovnih znamk, poleg tega posebej imenovani laboratoriji pred dostavo preverijo glede vsebnosti določenih nevarnih snovi. Poleg tega so izdelki v skladu s strogimi merili standarda Ökotex Standard 100 redno preskušani z naključnimi preizkusi.