company logo

Adatvédelem

Állapot: 2018. április

1. Általános rendelkezések

1.1.    Az adatvédelmi jogszabályok értelmében vett adatkezelő a Peek & Cloppenburg Kft, Kerepesi út 9 F 102, 1087 Budapest, [email protected] (a továbbiakban: „,mi”). Adatvédelmi tisztségviselőnk {adatvédelmi tisztségviselő neve} elérhető a  [email protected] címen vagy a Peek & Cloppenburg Kft, Kerepesi út 9 F 102, 1087 Budapest.

1.2.    A személyes adatok az Ön személyes vagy tárgyi kapcsolataira vonatkozó egyedi adatok. Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogyan kezeljük mi az Ön személyes adatait, amelyeket Ön a weboldalunkon tett látogatása során nekünk továbbít.

1.3.    Partnervállalkozásaink közé kizárólag a P&C vállalatcsoport vállalatai tartoznak, amelyek a partnervállalkozásaink mindenkori aktuális listájában fel vannak sorolva. A mindenkori aktuális állapotnak megfelelő lista – beleértve a székhelyüket – itt https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/ letölthető vagy e-mailben megkérhető a [email protected] címen.

 

2. A személyes adatok gyűjtése és felhasználása weboldalunk használata során

2.1.    Weboldalunkat anélkül is felkeresheti, hogy aktívan adatokat adna meg a személyére vonatkozóan. Akkor csak azokat a személyes adatokat rögzítjük, amelyeket az Ön böngészője a kiszolgálónknak továbbít. Ezen adatok anonimizálásra kerülnek vagy rögzítésük álnevek alkalmazásával történik annak érdekében, hogy a weboldal tartalmát a felhasználó számítógépére továbbíthassuk, továbbá hogy webes jelenlétünk optimalizálása és működőképességének figyelemmel kísérése érdekében értékelést végezhessünk, és hogy információtechnológiai rendszereink biztonságát biztosíthassuk (DS-GVO 6. cikk 1. bekezdés f) pont).

2.2.    Naplófájljaink adatokat tartalmaznak weboldalunk lekérésének dátumára és időpontjára, a böngésző típusára, verziójára és beállításaira, az operációs rendszerre és az internet-szolgáltatóra vonatkozóan, továbbá azokat a weboldalakat, amelyekről Ön a mi oldalunkra került vagy amelyeket weboldalunk útján hív elő, valamint az átvitt adatmennyiséget.

2.3.    Egyes esetekben rögzítésre kerül az Ön IP-címe is, vagyis az a cím, amelyet az internet-szolgáltató az Ön számítógépének az internetre kapcsolódáskor kioszt. Az IP-cím teszi lehetővé a kommunikációt az interneten. Az Ön internet-szolgáltatója meg tudja állapítani, hogy Ön számára mely időpontban melyik IP-cím volt kiosztva. Mivel a teljes IP-cím ezen az alapon legalább közvetve lehetővé teszi a személlyel való összekapcsolást, mi az Ön IP-címét kizárólag rövidített (anonimizált) formában rögzítjük, hogy a személlyel való összekapcsolást ki lehessen zárni, illetve ezt a személyes adatoktól elkülönítve tároljuk. A naplófájl adatait általában legkésőbb 14 nap elteltével töröljük.

2.4.    Az adatok rögzítése a weboldal rendelkezésre bocsátásához, valamint az adatok naplófájlokban való tárolása az internetes oldal üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges. Ebben a tekintetben nincs lehetőség ellentmondásra.

3. A Google Analytics  alkalmazása / ellentmondás joga

3.1.    Weboldalunkon cookie-kat használunk amelyek az Ön adatait kizárólag álnevek alkalmazása mellett gyűjtik. A cookie-k kis adatcsomagok, amelyeket egy webkiszolgáló hoz létre, és az Ön számítógépének a webkiszolgálóval való kommunikációja során az Ön számítógépének merevlemezén helyez el. A cookie-k segítségével többek között használati profilokat hozunk létre hirdetés, piackutatás és a weboldal igényeknek megfelelő kialakítása céljából. Az alkalmazott cookie-k fajtájától függetlenül Önnek mindig lehetősége van eldönteni, hogy el kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy nem. A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesítést küldjön, amikor cookie érkezik, vagy a jogszabályok alapján a cookie-k használatával szemben fennálló ellentmondási jogát oly módon gyakorolhatja, hogy a cookie-kat a böngésző beállításai között elutasítja. A már mentett cookie-kat a böngésző megfelelő funkciója útján törölheti. Ennek részleteit az internet-böngészője súgó funkciójában találja. A következő internetes oldalakon talál átfogó tájékoztatást a cookie-król valamint arról, hogy sokféle böngészőben hogyan valósítható meg a cookie-k elutasítása vagy törlése: https://www.networkadvertising.org/ (angol nyelvű) és/vagy http://www.aboutads.info/ (angol nyelvű). Felhívjuk a figyelmet, hogy a weboldal funkcióit esetleg nem tudja teljes egészében igénybe venni, ha a cookie-kat elutasítja.

3.2.    Mi a Google Analytics szolgáltatást – a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását – használjuk, amellyel megbízás alapján történő feldolgozásra kötöttünk megállapodást. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat alkalmaz, azaz olyan szövegfájlokat, amelyek az Ön számítógépén tárolhatók. Ezek egy jellemző számsort tartalmaznak, amely lehetővé teszi egy böngésző egyértelmű azonosítását a weboldalunk ismételt felkeresése alkalmával, amennyiben a cookie-t időközben Ön nem törölte, illetve érvényességi időtartama nem járt le. A cookie 30 nap elteltével érvényét veszti és nem továbbít számunkra információkat, amelyekkel mi Önt személyesen azonosítani tudnánk. Ha Ön weboldalunk bizonyos területeit meglátogatja és ha a cookie még nem járt le, a Google és mi felismerjük, hogy Ön a hirdetésre kattintott és erre az oldalra került. Ha Ön nem szeretne részt venni a nyomkövetési eljárásban, az ehhez szükséges cookie elhelyezését megtagadhatja – például a böngésző azon beállításával, amely a cookie-k automatikus elhelyezését általánosságban kikapcsolja.

3.3.    Mi a cookie-k útján szerzett adatokat arra használjuk, hogy weboldalunk minőségét és tartalmát továbbfejlesszük. A jelen weboldal Ön által történő használatáról a cookie útján szerzett adatok általában a Google egyik USA-ban található kiszolgálójára kerülnek és ott tárolódnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy weboldalunk az „anonymizeIp()“ (IP-anonimizálás) bővítményt alkalmazza, amelynek hatása az, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény más szerződő állama területén belül a tárolás és továbbítás előtt lerövidíti – IPv4 címek esetén az utolsó oktettel, IPv6 címek esetén pedig az utolsó 80 bittel – a közvetlen személyazonosítás kizárása érdekében. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím a Google USA-ban lévő kiszolgálójára kerül és ott történik a lerövidítés. Az IP-címek anonimizálásával kapcsolatban további információkat a következő linken talál (https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de).

3.4.    A Google megbízásunkból (DS-GVO 28. cikk) az adatokat arra használja fel, hogy értékelje számunkra a weboldal használatát, jelentéseket állítson össze nekünk a weboldalon tapasztalható tevékenységekről, illetve a weboldal használatával és a internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson nekünk (DS-GVO 6. cikk 1. bekezdés f) pont). A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google más adataival.

3.5.    A cookie-k tárolását a böngészője beállításával megakadályozhatja; ez a weboldal funkcióit is érintheti. A cookie-kat saját maga is törölheti. A cookie útján keletkezett adatok Google általi rögzítését és feldolgozását megakadályozhatja, ha az ezen a linken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) elérhető böngészőbővítményt letölti és telepíti. Ezen kívül egy <a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics inaktiválása</a> nevű „leiratkozó” cookie-t is elhelyezhet, amely ezen weboldal meglátogatásakor az Ön adatainak jövőbeni gyűjtését megakadályozza. A konverzió-nyomkövető cookie-kat szintén kikapcsolhatja, ha böngészőjét úgy állítja be, hogy a „googleadservices.com“ tartományból érkező cookie-kat blokkolja. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi rendelkezéseiről további információkat a https://www.google.de/intl/pl/policies/ címen talál.

4. Kapcsolatfelvételi űrlap

4.1.    Weboldalunkon egy kapcsolatfelvételi űrlapot kínálunk, amely az elektronikus kapcsolatfelvételre használható. Az ott megadott adatokat megkapjuk és tároljuk.  Ebbe beletartozik az Ön neve és e-mailcíme, illetve adott esetben a címe vagy ügyfélkártyaszáma. Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy kérdéseit meg tudjuk válaszolni.

4.2.    Az adatok feldolgozásához az elküldési folyamat keretében beszerezzük az Ön hozzájárulását (DSGVO 6. cikk 1. bekezdés a) pont) ahhoz, hogy az adatait kapcsolatfelvétel céljából felhasználhassuk, illetve a másik partnervállalkozásra tartozó kérését a megfelelő partnervállalkozáshoz továbbíthassuk. Az Ön hozzájárulása ebben az esetben a következőképpen szól:

„Hozzájárulok, hogy az adatkezelő és partnervállalkozásai [LINK] az általam megadott személyes adatokat felhasználják abból a célból, hogy ügyemben felvegyék velem a kapcsolatot; a hozzájárulás visszavonása az adatkezelővel szemben bármikor lehetséges. Egyetértek továbbá személyes adataimnak kérdésemmel kapcsolatban a Peek & Cloppenburg AG (Kalandergasse 4, 8045 Zürich, Svájc) részére történő továbbításával.” [nyomdatechnikailag kiemelendő]

4.3.    A kapcsolatfelvételi kérés keretében felmerülő adatokat töröljük, miután a tárolás már nem szükséges, vagy korlátozzuk a kezelést, ha a megőrzést jogszabály írja elő.

5. Személyes adatok felhasználása hírlevelekhez

5.1.    A hírlevelekre vonatkozó külön hozzájárulásával Ön beleegyezik, hogy mi és partnervállalataink (vö. 4.3 pont) az Ön adatait hirdetési célból felhasználhatjuk, hogy Önnek ajánlatokat és információkat küldjünk termékekről, szolgáltatásokról és marketing ajánlatokról e-mail útján („hírlevél”). Az Ön külön beleegyező nyilatkozatának szövege ez esetben a következőképpen hangzik:

„Ezúton hozzájárulok, hogy az adatkezelő és partnervállalkozásai [LINK] az én e-mailcímemet felhasználhassák abból a célból, hogy nekem ajánlatokat és akciókat küldjenek e-mailben; a leiratkozás az adatkezelő felé tett visszavonó nyilatkozattal vagy egy hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva bármikor lehetséges. Egyetértek továbbá személyes adataimnak a Peek & Cloppenburg AG (Kalandergasse 4, 8045 Zürich, Svájc) részére történő továbbításával.” [nyomdatechnikailag kiemelendő]

5.2.    A hírleveleinkre történő feliratkozáshoz egy dupla feliratkozási eljárást alkalmazunk. Az Ön feliratkozását követően ezért egy külön e-mailt küldünk Önnek, amelyben kérjük annak megerősítését, hogy Ön szeretné megkapni hírleveleinket. Az Öntől kapott megerősítést követően mentjük az e-mailcímét a hírlevelek megküldése céljából. A jogalap a DS-GVO 6. cikk 1. bekezdés 1. pont a) alpont. Ezen kívül a feliratkozáskor begyűjtjük a megkereső számítógép IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját. Ezen adatok gyűjtésének célja a szolgáltatásokkal vagy a használt e-mailcímmel való visszaélés megakadályozása (DS-GVO 6. cikk 1. bekezdés f) pont). Ha nem erősíti meg haladéktalanul a hírlevélre való feliratkozást, mi töröljük az Ön adatait.

5.3.    A hírlevél elküldéséhez kötelezően megadandó adat csak az Ön e-mailcíme. A további adatok megadása önkéntes, és arra a célra kerül felhasználásra, hogy Önt személyesen megkereshessük.

5.4.    Az Ön e-mailcímét addig tároljuk, amíg a hírlevél-előfizetése aktív, vagy amíg Ön az felhasználás ellen tiltakozik. Ezen feladat végrehajtása érdekében együttműködünk partnervállalkozásainkkal [LINK], akiknek az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján hirdetési célból továbbadhatjuk. Az adatokat nem adjuk tovább olyan harmadik feleknek, akik nem tartoznak az itt említett partnervállalatok közé.

5.5.    Ön a hírlevél megküldésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja és a hírlevelet lemondhatja. A visszavonást a minden hírlevélben megtalálható linkre kattintva, e-mailben a [email protected] címen teheti meg. vagy üzenetben a {Peek & Cloppenburg vállalat székhelye} fordulhat.

6. Tiltakozás vagy az adatai kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása

6.1.    Ha Ön hozzájárult az adatai kezeléséhez, ezt bármikor visszavonhatja. Az ilyen visszavonás csak a jövőre nézve befolyásolja az Ön adatainak kezelését, a visszavonásról történő nyilatkozatot megelőző időre azonban nem.

6.2.    Amíg mi az Ön személyes adatainak kezelését a DS-GVO 6. cikk 1. bekezdés f) pont szerinti érdekkiegyenlítésre alapozzuk, Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ez az eset áll fenn, ha a kezelés nem szükséges különösen egy Önnel kötött szerződés teljesítéséhez. Ilyen tiltakozás gyakorlása esetén kérjük azon indokok megadását, hogy a korábbiaktól eltérően az Ön személyes adatait miért ne kezeljük. Az Ön megalapozott tiltakozása esetén ellenőrizzük a tényállást és vagy leállítjuk, illetve módosítjuk az adatkezelést, vagy Ön elé terjesztjük védelmet érdemlő indokainkat, amelyek alapján az adatkezelést tovább folytatjuk.

7. Az Ön jogai

1.1.    Ön a következő jogokkal rendelkezik velünk szemben az Önre vonatkozó személyes adatok tekintetében: 

-          jog a felvilágosításkérésre,

-          jog az Ön személyes adatai helyesbítésére vagy törlésére, azon személyes adatok kivételével, amelyekre nekünk elszámolási okokból szükségünk van, vagy amelyekre jogszabályi megőrzési kötelezettség vonatkozik,

-          jog az adatkezelés korlátozására,

-          jog az adatkezelés elleni tiltakozásra,

-          jog az adathordozhatósághoz.

Emellett panasztételi joga van az adatvédelmi hatóság felé a személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban.

1.2.    Kérjük, kérdéseit e-mailben küldje el erre a címre: [email protected] vagy erre a címre:

Peek & Cloppenburg Kft

Az Adatvédelmi Tisztviselő figyelmébe

Kerepesi út 9 F 102

1087 Budapest