Trauksmes celšanas sistēma

INTEGRIS Latvija

“MUDINĀM VISUS DARBINIEKUS ZIŅOT PAR PĀRKĀPUMIEM INTEGRIS”

Mēs esam tradicionāls ģimenes uzņēmums. Tāpēc atbildīga uzvedība kā “pareizi biznesa cilvēki” ir stingri iesakņojusies mūsu paštēlā. INTEGRIS ir būtiska šīs izpratnes un apņemšanās sastāvdaļa. Izmantojot INTEGRIS, jūs varat izcelt sūdzības un norādīt uz neregulāru uzvedību un darbībām, vienlaikus saglabājot konfidencialitāti.

Jūs varat izmantot INTEGRIS, lai ziņotu par likuma pārkāpumiem, piemēram, korupciju, naudas atmazgāšanu vai krāpšanu, #metoo incidentiem vai nopietniem noteikumu pārkāpumiem, kas ir tieši vai netieši saistīti ar mūsu uzņēmumu. BUJ esam parādījuši pārkāpumu piemērus, par kuriem ir pieejams INTEGRIS, kā arī piemērus gadījumiem, par kuriem nevajadzētu ziņot, izmantojot INTEGRIS, jo esam jau izveidojuši citus ziņošanas kanālus. Mūsu iekšējā audita nodaļas nodaļa ir atbildīga par zādzību gadījumiem, un to var sasniegt, izmantojot jums zināmos kanālus.

INTEGRIS garantē vislielāko iespējamo aizsardzību trauksmes cēlējiem, skartajiem un darbiniekiem, kuri piedalās ziņotā pārkāpuma izmeklēšanā. Mēs garantējam jums, ka visi jautājumi, par kuriem ziņojat, izmantojot šo portālu, tiks apstrādāti ar vislielāko diskrētumu un konfidencialitāti; ir iespējama anonīma ziņošana un saziņa.

Mēs esam izveidojuši ziņošanas punktu katrā ES valstī, kur mums ir arī filiāles un tirdzniecības vietas. To var sasniegt, izmantojot šo saiti:

https://peekcloppenburg.integrityline.com/?lang=lv

Mūsu attiecīgās valsts reģistrācijas biroja pasta adresi varat atrast juridiskajā paziņojumā vietnes beigās, ja sekojat saitei.