Pranešimo sistema

INTEGRIS Lietuva

„RAGINAME VISUS DARBUOTOJUS PRANEŠTI APIE PAŽEIDIMUS „INTEGRIS“

Esame tradicinis šeimos verslas. Todėl atsakingas elgesys, kaip „paprastų verslininkų“, yra tvirtai įsišaknijęs mūsų įvaizdyje. INTEGRIS yra svarbiausia šio supratimo ir įsipareigojimo dalis. Naudodami INTEGRIS galite nurodyti nusiskundimus ir netinkamą elgesį bei veiklą, išlaikant konfidencialumą.

Galite naudoti INTEGRIS norėdami pranešti apie įstatymų pažeidimus, tokius kaip korupcija, pinigų plovimas ar sukčiavimas, #metoo incidentai ar rimti taisyklių pažeidimai, kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su mūsų įmone. DUK pateikėme pažeidimų, dėl kurių yra prieinama INTEGRIS, pavyzdžius, taip pat pavyzdžius atvejų, apie kuriuos nereikėtų pranešti per INTEGRIS, nes jau sukūrėme kitus pranešimo kanalus. Už vagysčių atvejus atsakingas mūsų vidaus audito skyriaus padalinys, kurį galima pasiekti nustatytais jums žinomais kanalais.

INTEGRIS užtikrina didžiausią įmanomą apsaugą pranešėjams, nukentėjusiems asmenims ir darbuotojams, dalyvaujantiems tiriant praneštą nusižengimą. Užtikriname, kad visi klausimai, apie kuriuos pranešate per šį portalą, bus tvarkomi labai diskretiškai ir konfidencialiai, galimi anoniminiai pranešimai ir bendravimas.

Kiekvienoje ES šalyje, kur taip pat turime filialų ir prekybos vietų, įkūrėme pranešimo centrą, kurį galite pasiekti paspaudę šią nuorodą:

https://peekcloppenburg.integrityline.com/?lang=lt

Jei paspausite nuorodą, mūsų atitinkamo valstybinio pranešimo biuro pašto adresą rasite teisiniame pranešime svetainės pabaigoje.