company logo

Gegevensbescherming

Versie: april 2018

1. Algemeen

1.1.    Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving is Peek & Cloppenburg Anson’s C.V., Wagenstraat 4, NL - 2512 AX Den Haag (hierna te noemen “wij”). Onze {naam van functionaris voor gegevensbescherming} kunt u bereiken via het mailadres [email protected] of per post via Peek & Cloppenburg Anson’s C.V., Wagenstraat 4, NL - 2512 AX Den Haag.

1.2.    Persoonsgegevens zijn afzonderlijke gegevens over uw persoonlijke of zakelijke omstandigheden. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij de persoonsgegevens verwerken die u tijdens uw bezoek aan onze website aan ons verstrekt.

1.3.    Tot onze partnerbedrijven behoren uitsluitend bedrijven van het P&C-concern die in de actuele lijst met partnerbedrijven staan vermeld. De actuele versie van de lijst inclusief de locaties van de bedrijven kan hier https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/ worden gedownload of per e-mail via [email protected] worden opgevraagd.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze website

2.1.    U kunt onze website ook bezoeken zonder actief gegevens over uzelf te verstrekken. In dat geval registreren wij alleen die persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Deze gegevens worden geanonimiseerd of geregistreerd met behulp van pseudoniemen om de inhoud van de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren, en om in het kader van het optimaliseren en bewaken van de functionaliteit van onze website een evaluatie te kunnen uitvoeren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen (artikel 6 lid 1 sub f) AVG).

2.2.    Onze logbestanden bevatten informatie over de datum en tijd van het oproepen van onze website, over het type, de versie en de instellingen van uw browser, over uw besturingssysteem en internetprovider, over webpagina’s van waaruit u op onze website terecht bent gekomen of die u via onze website bezoekt en over de hoeveelheid verzonden gegevens.

2.3.    In individuele gevallen wordt uw IP-adres ook geregistreerd. Dit is een adres dat uw internetprovider aan uw computer toewijst zodra u verbinding met internet maakt. Het IP-adres maakt communicatie via internet mogelijk. Uw internetprovider kan nagaan op welk moment welk IP-adres aan u was toegewezen. Omdat het volledige IP-adres ten minste een indirecte persoonlijke referentie mogelijk maakt, registreren wij uw IP-adres uitsluitend in een verkorte (geanonimiseerde) vorm, zodat een persoonlijke referentie voor ons is uitgesloten. Wij slaan het IP-adres gescheiden van persoonsgegevens op. De logbestandsgegevens worden meestal uiterlijk na 14 dagen verwijderd.

2.4.    Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. In dat opzicht is er geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

3. Gebruik van Google Analytics / recht van bezwaar

3.1.    Onze website maakt gebruik van cookies die uw gegevens uitsluitend met behulp van pseudoniemen verzamelen. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die worden gegenereerd door een webserver en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u communiceert met de webserver. Met behulp van cookies stellen we o.a. gebruikersprofielen op ten behoeve van marketing, marktonderzoek en op de behoeften gebaseerde vormgeving van de website. Ongeacht het type cookies hebt u altijd de keuze om al dan niet cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, of u kunt uw bestaande wettelijke recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies uitoefenen door cookies in uw browserinstellingen te weigeren. Reeds opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd met behulp van de overeenkomstige functie in uw browser. Raadpleeg de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie. Uitgebreide informatie over cookies en hoe u kunt voorkomen dat cookies door een groot aantal browsers worden geweigerd of verwijderd, is te vinden op de volgende websites: https://www.networkadvertising.org/ (Engels) en/of http://www.aboutads.info/ (Engels). Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, u mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken.

3.2.    Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), waarmee we een overeenkomst voor orderverwerking hebben gesloten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen kunnen worden. Deze bevatten een karakteristieke reeks getallen, die een eenduidige identificatie van een browser mogelijk maakt bij een nieuw bezoek aan onze website, voor zover de cookie in de tussentijd niet door u is verwijderd of de vervaldatum is verstreken. De cookie vervalt na 30 dagen en zal ons geen informatie verstrekken waarmee wij u persoonlijk zouden kunnen identificeren. Wanneer u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie hebt geklikt en zo naar deze pagina bent doorgestuurd. Wanneer u niet wilt deelnemen aan deze tracking-methode, kunt u het hiervoor vereiste plaatsen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld via de browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies principieel deactiveert.

3.3.    Wij gebruiken de gegevens die door cookies worden gegenereerd om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Houd er rekening mee dat onze website de extensie “anonymizeIp()” (IP-anonimisering) gebruikt, waardoor uw IP-adres voordat dit wordt opgeslagen en verzonden binnen de Europese Unie of in andere staten die partijen zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google bij IPv4-adressen met het laatste octet en bij IPv6-adressen met de laatste 80 bits in het geheugen wordt ingekort, zodat een directe persoonlijke referentie is uitgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Meer technische informatie over de anonimisering van het IP-adres vindt u via deze link (https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl).

3.4.    Google gebruikt de informatie namens ons (artikel 28 van de AVG) om uw gebruik van de website voor ons te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet (artikel 6 lid 1 sub f) AVG). Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

3.5.    U kunt de opslag van cookies voorkomen door dit in uw browser in te stellen; in dit geval is het mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet naar behoren werken. U kunt ook zelf cookies verwijderen. U kunt het verzamelen en verwerken van gegevens door Google die door de cookie worden gegenereerd, voorkomen door de browserplug-in voor veelgebruikte browsers via deze link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) te downloaden en installeren. Bovendien kunt u een opt-out-cookie <a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deactiveren</a> instellen, wat de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. U kunt cookies voor conversion tracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “googleadservices.com” worden geblokkeerd. Ga naar https://policies.google.com/?hl=nl voor informatie over de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google Analytics.

4. Contactformulier

4.1.    Op onze website wordt een contactformulier aangeboden dat kan worden gebruikt voor het elektronisch opnemen van contact. Gegevens die daar worden ingevoerd, worden naar ons verzonden en opgeslagen.  Hiertoe behoren uw naam en e-mailadres en, indien van toepassing, uw adres- of klantenkaartnummer. Deze gegevens zijn nodig om uw vragen te beantwoorden.

4.2.    Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen in het kader van het verzendingsproces (artikel 6 lid 1 sub a) AVG), zodat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen en uw vraag met betrekking tot een ander partnerbedrijf aan het betreffende partnerbedrijf mogen doorsturen. Uw toestemming is in dit geval:

“Ik ben het ermee eens dat de verwerkingsverantwoordelijke en zijn partnerbedrijven [LINK] de door mij verstrekte persoonsgegevens mogen gebruiken om contact met mij op te nemen over mijn vraag. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door kennisgeving aan de verwerkingsverantwoordelijke. Ik ga ook akkoord met de overdracht van mijn persoonsgegevens aan Peek & Cloppenburg AG, Kalandergasse 4, 8045 Zürich, Zwitserland, in verband met mijn vraag voor dit bedrijf.” [Druktechnisch accentueren]

4.3.    Wij verwijderen de gegevens die voortvloeien uit een contactverzoek nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

5. Gebruik van persoonsgegevens voor nieuwsbrieven

5.1.    Door afzonderlijk toestemming te geven voor het ontvangen van nieuwsbrieven gaat u ermee akkoord dat wij en onze partnerbedrijven (zie paragraaf 4.3) uw gegevens mogen gebruiken voor reclamedoeleinden om u per e-mail aanbiedingen en informatie over producten, diensten en marketingaanbiedingen (“nieuwsbrief”) te sturen. De tekst van uw afzonderlijke toestemmingsverklaring is in dit geval als volgt:

“Ik ga ermee akkoord dat de verwerkingsverantwoordelijke en zijn partnerbedrijven [LINK] mijn e-mailadres mogen gebruiken om mij  e-mails over aanbiedingen en acties te sturen. Uitschrijving is op elk moment mogelijk door kennisgeving aan de verwerkingsverantwoordelijke of door op een afmeldlink in een nieuwsbriefmailing te klikken. Ik ben het ook eens met de overdracht van mijn persoonsgegevens aan Peek & Cloppenburg AG, Kalandergasse 4, 8045 Zürich, Zwitserland.” [Druktechnisch accentueren]

5.2.    Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij een dubbele opt-in-procedure. Na uw registratie sturen wij u een afzonderlijke e-mail met de vraag om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan om u de nieuwsbrief te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG. Bovendien verzamelen we bij het registreren het IP-adres van de aanroepende computer, evenals de datum en tijd van registratie. De verzameling van deze gegevens is bedoeld om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen (artikel 6 lid 1 sub f) AVG). Als u uw nieuwsbriefregistratie niet onmiddellijk bevestigt, zullen wij uw gegevens verwijderen.

5.3.    De enige vereiste voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het opgeven van verdere gegevens is vrijwillig en deze zullen worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.

5.4.    Uw e-mailadres wordt door ons bewaard zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is of totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan. Hiervoor werken we samen met onze partnerbedrijven [LINK], waaraan we uw gegevens op basis van uw toestemming kunnen doorgeven voor reclamedoeleinden. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden die niet behoren tot de partnerbedrijven die hier worden genoemd.

5.5.    U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit kunt u doen door te klikken op de link in de nieuwsbrief, door een e-mail te sturen naar [email protected] of door contact op te nemen met {Peek & Cloppenburg hoofdkantoor}.

6. Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens of intrekking van uw toestemming

6.1.    Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens alleen voor de toekomst, maar niet voor de tijd voordat de intrekking is aangekondigd.

6.2.    Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op het afwegen van belangen volgens artikel 6 lid 1 sub f) AVG, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet verplicht is om een overeenkomst met u na te komen. In het geval van een dergelijk bezwaar vragen wij u om toelichting van de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken op de manier zoals wij dat hebben gedaan. In het geval van een gemotiveerd bezwaar zullen we de situatie onderzoeken en de verwerking van gegevens stoppen of aanpassen of u op onze dwingende legitieme redenen wijzen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

7. Uw rechten

7.1.    U hebt de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens van u: 

-          Recht op informatie,

-          Recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, met uitzondering van persoonsgegevens die door ons vereist zijn voor factureringsdoeleinden of waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt,

-          Recht op beperking van verwerking,

-          Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,

-          Recht op gegevensoverdracht.

U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

7.2.    Richt uw vragen per e-mail aan: [email protected] of aan:

Peek & Cloppenburg Anson’s C.V.

t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming

Antwoordnummer 10902

2501 WB Den Haag