Zásady ochrany osobných údajov

Stav k aprílu 2024
 

1. Všeobecné informácie

1.1 Prevádzkovateľ zodpovedný za zhromažďovanie a spracúvanie údajov v zmysle právnej úpravy o ochrane osobných údajov je:

Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG
Jarosva 1
SK - 831 03 Bratislava

(ďalej len "my")
Sme členom skupiny spoločnosti Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG, Düsseldorf, HRA 6862 (ďalej len "Skupina P&C"). Upozorňujeme, že existujú dve nezávislé spoločnosti Peek & Cloppenburg so sídlom v Düsseldorfe a Hamburgu. Kdekoľvek sa v týchto zásadách ochrany osobných údajov hovorí o Peek & Cloppenburg, myslíme tým spoločnosť Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG, Düsseldorf, ktorej predajne nájdete tu.

1.2 Na nižšie uvedenej adrese môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov:

Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG
Do rúk: Zodpovednej osobe
Jarosva 1
831 03 Bratislava
E-mail: [email protected]

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám mohli poskytnúť funkčné a užívateľsky prívetivé webové stránky. Chceme zaistiť, aby ste mohli prostredníctvom týchto webových stránok využívať náš obsah a ponuky. Okrem toho vaše údaje spracúvame iba vtedy, ak to zákon dovoľuje. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich vyhláseniach.

1.3 Môžete si kedykoľvek otvoriť, uložiť alebo vytlačiť zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG na URL adrese https://www.peek-cloppenburg.com/sk/ochrana-osobnych-udajov.

2. Spracúvanie osobných údajov pri používaní našich webových stránok

2.1 Pri každej návšteve našich webových stránok náš systém automaticky zhromažďuje údaje z vášho počítačového systému. Tieto údaje sú uložené v log súboroch nášho systému. Vyššie uvedené údaje nie sú ukladané spoločne s ďalšími osobnými údajmi. Zhromažďujeme nasledujúce údaje:

  • Informácie o type a verzii použitého prehliadača

  • Informácie o použitom jazyku na vašom prehliadači

  • Nastavenie krajiny

  • Operačný systém, ktorý používate

  • Vaša IP adresa

  • Dátum a čas návštevy webových stránok

  • Webové stránky, z ktorých váš systém vstupuje na naše webové stránky

  • Webové stránky, ktoré sú prístupné vašim systémom prostredníctvom našej webové stránky

2.2 Je nutné, aby náš systém spracúval vyššie uvedené údaje, aby zaistil funkčnosť a dostupnosť webových stránok. Spracúvanie týchto údajov nám taktiež umožňuje zobraziť naše webové stránky vo vašom preferovanom jazyku. Tieto údaje tiež používame na optimalizáciu našich webových stránok a na zabezpečenie našich IT systémov. V tomto kontexte nie sú údaje používané na marketingové účely. Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov a log súborov je článok 6 ods. 1 písm. f nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR"). Našim oprávneným záujmom je snaha o poskytnutie funkčných a užívateľsky prívetivých webových stránok.

2.3 Údaje budú spracúvané najmä po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu. Pokiaľ sú údaje vyžadované na otvorenie webových stránok, po skončení príslušnej relácie už nie sú potrebné. Vaše údaje budú potom automaticky zmazané. Pokiaľ sú údaje uložené v log súboroch, obvykle to býva najneskôr po štrnástich dňoch. Avšak, pokiaľ vyššie uvedené údaje naďalej zostávajú uložené, vaša IP adresa bude zmazaná alebo anonymizovaná, aby nebolo možné ďalej identifikovať prístupové internetové pripojenie. Zhromažďovanie údajov pre vstup na webové stránky a uchovanie údajov v log súboroch je pre prevádzku webových stránok úplne nevyhnutné.

2.4 Ak hodnotíme správanie užívateľov na našich webových stránkach nad rámec tohto a spôsobom, ktorý je právne prípustný bez výslovného súhlasu, používame iba anonymizované údaje, ktoré neumožňujú dospieť k záverom o jednotlivých osobách, a to aby bola zlepšená použiteľnosť webových stránok a užívateľská skúsenosť pre návštevníkov našich stránok.

3. Používanie trackerov a skriptov

Na našej webovej stránke používame nasledujúce sledovače (trackery) a skripty:

a) OneTrust Cookie Compliance
OneTrust je nástroj na získavanie a správu súhlasu s cookies, poskytovaný spoločnosťou OneTrust, LLC. Nástroj nám umožňuje získať a spravovať váš súhlas s používaním cookies a ďalších technológií v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými zákonmi. Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú preferencie cookies.

b) Magnolia
Magnolia je systém pre správu obsahu (CMS) poskytovaný spoločnosťou Magnolia International Ltd. Magnolia nám umožňuje vytvárať a spravovať obsah pre naše webové stránky. Skript Magnolia sa používa na dynamické načítanie obsahu zobrazovaného na našich webových stránkach. Nie sú spracúvané žiadne osobné údaje.

4. Cookies - Obecne

4.1 Na našich webových stránkach používame tzv. „cookies“. Ide o textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom internetovom prehliadači alebo vaším počítačovým systémom. Keď navštívite naše webové stránky, môže byť na vašom systéme uložený cookie súbor. Tento súbor obsahuje jedinečný reťazec znakov, ktorý môže byť použitý na identifikáciu vášho prehliadača pri ďalšej návšteve webovej stránky. Je uložený vo vašom počítači a údaje sú z neho prenášané na náš web. Cookies, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek zmazať. To je možné tiež vykonať automaticky nastavením vášho prehliadača. V nasledujúcej časti "Požadované cookies" (oddiel 5) podrobne vysvetľujeme, ktoré typy cookies používame a ktoré údaje sú v každom prípade spracúvané.

4.2 S výnimkou potrebných cookies nastavujeme cookies iba s vaším výslovným súhlasom. Pri prvej návšteve našich webových stránok môžete buď súhlasiť s používaním všetkých cookies „Analytické a štatistické cookies“ (oddiel 6) kliknutím na „Súhlasím“, alebo si vybrať vlastné nastavenia cookies individuálne kliknutím na „Individuálne nastavenia“. Tu môžete vybrať, ktorú kategóriu cookies chcete aktivovať kliknutím na príslušný posuvník (modrá = aktivované; šedá = deaktivované). Jednotlivé cookies v rámci kategórie môžete aktivovať alebo deaktivovať kliknutím na "Informácie o aktivácii". Aktivácia cookies je dobrovoľná. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu "Preferencie cookies". Naše webové stránky môžete taktiež plne využívať bez aktivácie cookies. Pokiaľ si prajete deaktivovať používanie jednotlivých cookies (oddiel 6) a odvolať svoj súhlas, môžete tak urobiť deaktiváciou príslušného cookie v nastavení cookies. Pokiaľ nie sú uvedené iné doby zmazania v nasledujúcich vyhláseniach (najmä oddiel 5), uvedené nasledovne zhŕňa dobu uchovania, bez ohľadu na typ a účel cookies: Cookies nie sú predmetom pevnej stanovenej doby vymazania. Namiesto toho používame cookies na základe vášho súhlasu (oddiel 6) do doby, kým tento súhlas odvoláte.

5. Nevyhnutné cookies

5.1 Na našich webových stránkach používame nevyhnutné cookies. Ide o cookies, ktoré slúžia na umožnenie základných funkcií webových stránok a funkcií, ktoré sú pre bežné návštevy webových stránok a navigáciu na webových stránkach nevyhnutné. S pomocou potrebných cookies prvej strany môžeme umožniť základné funkcie webových stránok, ako je prihlásenie alebo navigácia na stránke počas relácie. Teda niektoré funkcie našich webových stránok vyžadujú, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky. Tieto funkcie by neboli možné bez použitia cookies. Spracúané sú okrem iného nasledujúce údaje:

  • ID relácie a zariadenia

5.2 Nevyhnutné cookies nevyžadujú súhlas. Nevyhnutné cookies sú ukladané v súlade so znením zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov za účelom, aby sme vám poskytli webové stránky funkčným a právne prípustným spôsobom a umožnili vám využívať ostatné služby na našich webových stránkach, ktoré si prajete využívať.

5.3 Právnym základom pre ďalšie spracúvanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom potrebných cookies je náš oprávnený záujem na poskytnutí funkčných a užívateľsky prívetivých webových stránok (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Údaje zhromaždené pomocou požadovaných cookies nie sú používané na vytváranie užívateľských profilov. Vyššie uvedené údaje sú spracúvané a najmä uchovávané tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu. V zásade sú požadované cookies uchovávané do konca vašej návštevy na našich webových stránkach. V závislosti od typu použitého prehliadača môže byť v predvoľbách aktivované obnovenie skôr navštívenej stránky, takže sa session cookies automaticky zmažú po vopred stanovenej dobe. Doba uchovania session cookie môže byť až dva roky v závislosti od nastavenia. Toto predvolené nastavenie si môžete sami zmeniť v nastavení prehliadača. Pokiaľ sú cookies pre naše webové stránky všeobecne deaktivované (napr. príslušným nastavením vo vašom prehliadači), nie je možné nastaviť žiadne nevyhnutné cookies, čo môže znamenať, že nie všetky funkcie webovej stránky je možné plne využívať, napríklad naše webové stránky nebudú schopné rozpoznať váš prehliadač a niektorý obsah nemusí byť prístupný alebo sa údaje môžu stratiť.

5.4 Tiež používame tzv. cookies tretích strán ako nevyhnutné cookies. V tejto časti by sme vám radi poskytli prehľad, aké údaje spracúvame v tomto kontexte a ktorému poskytovateľovi tretej strany sa údaje odovzdávajú:

5.4.1 Cloudflare 

Poskytovateľ tretej strany: 

Cloudflare, Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA

Účel spracúvania:

Navigácia na stránkach a rozpoznanie prehliadača aj po zmene stránky (napr. pre uloženie produktov do nákupného košíka počas relácie). Ochrana webových stránok pred škodlivými botmi.

Spracúvané údaje:

ID relácie, IP adresa, informácie o čase návštevy webovej stránky

Prenos údajov do tretej krajiny:

Ukladanie a spracúvanie prebieha na serveroch v EÚ a v Spojených štátoch amerických na základe rozhodnutia o primeranosti pre prenos údajov do USA (Data Privacy Framework) a uzavretých štandardných zmluvných doložkách EÚ (SCC). Cloudflare Inc. je certifikovaný DPF.
Doba uchovávania:

24 hodín

 

5.4.2 OneTrust

Poskytovateľ tretejstrany:

OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Farringdon, Londýn EC1M 4JN, UK

Účel spracúvania: OptanonAlertBoxClosed:

Tento cookie je nastavený na webových stránkach, ktoré používajú určité verzie riešení pre súhlas s cookies od spoločnosti OneTrust. Je nastavený po tom, čo návštevníci videli upozornenie na cookies a v niektorých prípadoch iba vtedy, keď aktívne zatvoria oznámenia. Umožňuje webovým stránkam nezobrazovať užívateľovi správu viac ako raz. Cookie má životnosť jeden rok a neobsahuje žiadne osobné informácie.

OptanonConsent: 

Tento cookie je nastavený riešením pre súhlas s cookies od spoločnosti OneTrust. Ukladá informácie o kategóriách cookies používaných webovými stránkami a o tom, či návštevníci dali alebo odvolali svoj súhlas s používaním každej kategórie. Týmto spôsobom môžu majitelia webových stránok zabrániť nastaveniu cookies jednotlivých kategórií v prehliadači užívateľa, pokiaľ neudelili svoj súhlas. Cookie má bežnú životnosť jeden rok, aby si návštevníci webovej stránky, ktorí sa vracajú, mohli pamätať svoje preferencie. Neobsahuje žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu návštevníka webovej stránky.
Spracúvané údaje:

Rozhodnutie návštevníkov webových stránok aktivovať alebo deaktivovať cookies.

Prenos údajov do tretej krajiny:

Ukladanie a spracúvanie prebieha na serveroch v EÚ a v Spojených štátoch amerických na základe rozhodnutia o primeranosti pre prenos údajov do USA (Data Privacy Framework) a uzavretých štandardných zmluvných doložkách EÚ (SCC). OneTrust Technology Limited je certifikovaný DPF.

Doba uchovávania:

365 dní

6. Analytické a štatistické cookies

6.1 Tiež používame na našich webových stránkach cookies prvej strany a cookiestretích strán (ďalej len „analytické a štatistické cookies“), ktoré nám umožňujú analyzovať vaše surfovanie. Spracúvame údaje o surfovaní a nákupnom správaní za účelom vytvárania anonymizovaných štatistických hodnotení, správ a analýz, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše procesy a pracovné postupy.

6.2 Účelom používania analytických a štatistických cookies je zlepšiť kvalitu našich webových stránok a ich obsahu. Tiež ich používame na prevenciu zneužitia pri zadávaní objednávok. Prostredníctvom analytických a štatistických cookies sa dozvedáme, ako sa webové stránky používajú, a môžeme tak neustále zlepšovať našu ponuku. Analytické a štatistické cookies používame iba s vaším súhlasom v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách. Ďalšie informácie o vašom súhlase v súvislosti s cookies nájdete vyššie pod 4.2. Právnym základom pre ďalšie spracúvanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom analytických cookies na zlepšenie našich webových stránok a našich ponúk je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

6.3 Používame nasledujúce cookies tretích strán na analýzu vášho surfovania. V tejto časti by sme vám radi poskytli prehľad, ktoré údaje spracúvame v tomto kontexte, a ktorému poskytovateľovi tretej strany sa údaje odovzdávajú:

6.3.1 Google Analytics

Poskytovateľ tretej strany:

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Írsko

Účel spracúvania:

Analýza surfovania návštevníkov webových stránok za účelom zlepšenia našich webových stránok a našej ponuky.

Spracúvané údaje:

IP adresa, ID cookie, informácie o prehliadači (nastavenie krajiny, verzia prehliadača, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a prehliadača, typ zariadenia, aplikácie prehliadača), informácie o predtým navštívených webových stránkach a/alebo reklamách. Používame rozšírenie kódu "anonymizeIP", ktoré slúži na aktiváciu anonymizácie IP na našich webových stránkach. Použitím tohto rozšírenia je IP adresa skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa prenesená do servera v USA a tam skrátená. IP adresa prenesená prehliadačom ako súčasť Google Analytics nie je zlúčená s inými údajmi Google.

Prenos údajov do tretej krajiny: 

Ukladanie a spracúvanie prebieha na serveroch v EÚ a v Spojených štátoch amerických na základe rozhodnutia o primeranosti pre prenos údajov do USA (Data Privacy Framework) a uzavretých štandardných zmluvných doložkách EÚ (SCC). Google Ireland Limited je certifikovaný DPF.

Doba uchovávania:

26 mesiacov

7. Vaše práva ako užívateľa

Nižšie sumarizujeme vaše práva podľa GDPR a slovenského zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7.1 Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov - článok 7 ods. 3 GDPR
Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pošlite odvolanie vášho súhlasu na: [email protected]

alebo poštou na:
Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Customer Service
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf

alebo využite možnosti odvolania, ako sú uvedené na inom mieste v týchto zásadách ochrany osobných údajov (napr. zmenou nastavenia cookies po udelení súhlasu).

7.2 Právo na informácie - čl. 15 GDPR
Môžete požiadať o komplexné informácie o osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú a o okolnostiach spracúvania, ako sú účely, na ktoré sú tieto údaje spracúvané, alebo o dobe uchovávania.

7.3 Právo na opravu - čl. 16 GDPR
Môžete požiadať o opravu nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú.

7.4 Právo na výmaz - čl. 17 GDPR
V zásade môžete požiadať, aby sme vymazali údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ tieto údaje už nie sú pre právne dôvody vyžadované alebo nesmú byť nami ďalej spracúvané.

7.5 Právo na obmedzenie spracúvania - čl. 18 GDPRMáte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie v súlade s čl. 18 GDPR. Toto právo existuje najmä, ak je presnosť osobných údajov medzi vami a nami sporná, po dobu potrebnú na overenie presnosti, rovnako ako v prípade, keď namiesto výmazu požadujete obmedzenie spracúvania v prípade existujúceho práva na výmaz; ďalej v prípade, keď údaje už nie sú potrebné na účely, ktoré sledujeme, ale vy ich potrebujete pre určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak je stále sporné úspešné uplatnenie vášho práva namietať proti spracovaniu medzi nami a vami.

7.6 Povinnosť oznámenia - čl. 19 GDPR
Sme povinní informovať všetkých príjemcov, ktorým boli vaše údaje sprístupnené, o akejkoľvek oprave alebo výmaze vašich údajov alebo o obmedzení spracúvania. To neplatí iba v prípade, že získanie takejto informácie je pre nás nemožné alebo by zahŕňalo neprimeranú námahu. Pokiaľ to požadujete, budeme vás informovať o týchto príjemcoch.

7.7 Právo na prenositeľnosť údajov - článok 20 GDPR
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte podľa čl. 20 GDPR, alebo požiadať o ich odovzdanie inému prevádzkovateľovi.

7.8 Právo vzniesť námietku - článok 21 GDPR
Ak sú osobné údaje spracúvané za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme (článok 6 ods. 1 písm. e GDPR) alebo pre účely oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov s účinnosťou pre budúcnosť. V prípade vznesenia námietky sa musíme zdržať ďalšieho spracúvania vašich údajov na vyššie uvedené účely, pokiaľ

• nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami,
• alebo spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Námietku proti použitiu vašich údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek vzniesť s účinnosťou do budúcnosti. V prípade námietky sa musíme zdržať ďalšieho spracúvania vašich údajov na účely priameho marketingu.

7.9 Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania - čl. 22 GDPRMáte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú, alebo vás podobne významne ovplyvňuje. Automatizované rozhodovanie je výnimočne prípustné, ak ste buď (i) dali svoj výslovný predchádzajúci súhlas alebo (ii) rozhodnutie je nevyhnutné pre uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami alebo (iii) platné právne predpisy to umožňujú a tieto predpisy obsahujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov. V prípadoch (i) a (ii) prijmeme vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov. To zahŕňa, že môžete vyjadriť svoj názor, napadnúť automatizované rozhodnutie a požiadať o osobnú konzultáciu s jedným z našich zamestnancov.

7.10 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - článok 77 GDPR
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že naše spracúvanie údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

8. Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov podľa potreby za účelom prispôsobenia zmenám v právnom rámci alebo zmenám služby a spracúvania údajov.