Systém pre oznamovateľov

INTEGRIS Slovensko

„VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV PROSÍME, ABY OZNÁMILI PORUŠENIA V SYSTÉME INTEGRIS“

Sme tradičná rodinná firma. Zodpovedné správanie „správnych obchodníkov“ je preto pevne zakorenené v našom sebaobraze. Systém INTEGRIS je nevyhnutnou súčasťou tohto porozumenia a záväzku. S INTEGRIS môžete upozorniť na sťažnosti a upozorniť na protiprávne správanie a aktivity pri zachovaní dôvernosti.

INTEGRIS môžete použiť na nahlásenie porušení zákona, ako je korupcia, pranie špinavých peňazí alebo podvod, #metoo incidenty alebo závažné porušenia pravidiel, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s našou spoločnosťou. V často kladených otázkach sme uviedli príklady porušení, pre ktoré je systém INTEGRIS k dispozícii, a tiež príklady prípadov, ktoré by sa nemali hlásiť cez systém INTEGRIS, pretože už máme nastavené iné kanály oznamovania. Jednotka v našom oddelení interného auditu je zodpovedná za prípady krádeže a je dostupná prostredníctvom zavedených kanálov, ktoré sú vám známe.

Systém INTEGRIS garantuje najvyššiu možnú ochranu oznamovateľom, dotknutým osobám a zamestnancom, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní nahláseného pochybenia. Uisťujeme vás, že so všetkými záležitosťami, ktoré nahlásite prostredníctvom tohto portálu, sa bude zaobchádzať s maximálnou diskrétnosťou a dôvernosťou, je možné aj anonymné oznámenie a komunikácia.

V každej krajine EÚ, v ktorej máme pobočky a predajné miesta, sme zriadili oznamovacie miesto. Dostanete sa naň cez nasledujúci odkaz:

https://peekcloppenburg.integrityline.com/?lang=sk

Poštovú adresu nášho príslušného oznamovacieho miesta nájdetepo kliknutí na odkaz v právnom upozornení na konci webovej stránky.