company logo

Система за подаване на сигнали за нередности

Система за подаване на сигнали за нередности

INTEGRIS България

„НАСЪРЧАВАМЕ ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ ДА ДОКЛАДВАТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА INTEGRIS.“

Ние сме традиционен семеен бизнес. Следователно отговорното поведение като „подходящи бизнесмени“ е здраво вкоренено в представата ни за себе си. INTEGRIS е съществена част от това разбиране и ангажираност. С INTEGRIS можете да подчертаете оплакванията и да посочите нередовно поведение и дейности, като същевременно запазите поверителността.

Можете да използвате INTEGRIS, за да докладвате нарушения на закона като корупция, пране на пари или измами, #metoo инциденти или сериозни нарушения на правила, които са пряко или косвено свързани с нашата компания. В ЧЗВ сме показали примери за нарушения, за които е наличен INTEGRIS, както и примери за случаи, които не трябва да се докладват чрез INTEGRIS, тъй като вече сме създали други канали за докладване. Звено в нашия отдел за вътрешен одит отговаря за случаите на кражба и можете да се свържете с него по установените канали, които познавате.

INTEGRIS гарантира възможно най-голямата защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, засегнатите лица и служителите, които участват в разследването на докладвано неправомерно поведение. Уверяваме ви, че всички въпроси, които докладвате чрез този портал, ще бъдат третирани с най-голяма дискретност и поверителност; възможни са анонимни сигнали и комуникация.

Създадохме точка за докладване във всяка страна от ЕС, където също имаме клонове и търговски обекти.Това може да се достигне чрез следната връзка:

https://peekcloppenburg.integrityline.com/?lang=bg

Можете да намерите пощенския адрес на нашата съответна служба за държавна регистрация в правната информация в края на уебсайта, ако следвате връзката.