Политика за поверителност

Статус април 2024 г

1. Обща информация

1.1 Администраторът, отговорен за събирането и обработката на данни по смисъла на законодателството за защита на данните, е:

Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG
бул. „Ситняково” № 48 / Sitnyakovo Boulevard 48
България – София 1505 / BG – 1505 Sofia

(наричани по-долу "ние")
Ние сме член на групата компании Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG, Дюселдорф, HRA 6862 (наричана по-долу "P&C Group"). Моля, обърнете внимание, че съществуват две независими дружества Peek & Cloppenburg със седалища в Дюселдорф и Хамбург. Когато в тази политика за поверителност се споменава Peek & Cloppenburg, това се отнася за Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG, Дюселдорф, чиито магазини можете да намерите тук.

1.2 Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на следния адрес:

Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG
На вниманието на Длъжностното
лице по защита на лични данни
бул. Ситняково № 48
София 1505
E-mail: [email protected]

Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас. Обработваме Вашите данни главно с цел да осигурим функционален и лесен за използване уебсайт. Искаме да гарантираме, че можете да използвате нашето съдържание и оферти чрез този уебсайт. Освен това обработваме Вашите данни само ако и доколкото това е разрешено от закона. За допълнителна информация, моля, вижте следните декларации.

1.3 Можете да получите достъп и да запазите или разпечатате политиката за поверителност на Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG по всяко време на адрес  https://www.peek-cloppenburg.com/bg/zasita-na-danni.

2. Обработка на лични данни по време на използването на нашия уебсайт

2.1 Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, нашата система автоматично събира информация от Вашата компютърна система. Тези данни се съхраняват в регистрационните файлове (лог-файлове) на нашата система. Гореспоменатите данни не се съхраняват заедно с други лични данни. Ние събираме следните данни:

 • Информация за типа и версията на използвания браузър
 • Информация за езика, използван във Вашия браузър
 • Настройки на страната
 • Използваната от вас операционна система
 • Вашият IP адрес
 • Дата и час на достъп
 • Уебсайтове, от които Вашата система осъществява достъп до нашия уебсайт
 • Уебсайтове, до които Вашата система е получила достъп чрез нашия уебсайт

2.2 Необходимо е нашата система да обработва гореспоменатите данни, за да гарантираме функционалността и достъпността на уебсайта. Обработката на тези данни ни позволява също така да Ви показваме нашия уебсайт на предпочитания от вас език. Използваме тези данни и за оптимизиране на нашия уебсайт и за защита на нашите ИТ системи. В този контекст данните не се използват за маркетингови цели. Правното основание за обработката на тези данни и регистрационните файлове е чл. 6, пар.. 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) („ОРЗД"). Съответно нашият легитимен интерес е да можем да Ви предоставим функционален и удобен за ползване уебсайт.

2.3 Данните ще бъдат обработвани и по-специално съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на горепосочената цел. Ако данните са необходими за предоставяне на уебсайта, те вече не са необходими след приключване на съответната сесия. След това Вашите данни ще бъдат изтрити автоматично. Ако данните се съхраняват в лог-файлове, това обикновено се прави най-късно след четиринадесет дни. Ако обаче гореспоменатите данни продължат да се съхраняват, Вашият IP адрес ще бъде изтрит или анонимизиран, така че вече да не е възможно да се идентифицира интернет връзката, чрез която е осъществен достъпът. Събирането на данни за предоставянето на уебсайта и съхраняването на данни в регистрационните файлове е абсолютно необходимо за функционирането на уебсайта.

2.4 Доколкото оценяваме поведението на потребителите на нашия уебсайт извън това и по законово допустим начин без изрично съгласие, ние използваме само анонимизирани данни, които не позволяват да се правят заключения за отделни лица, за да подобрим използваемостта на уебсайта и потребителя и изживяването за нашите посетители.

3. Използване на тракери и скриптове

Ние използваме следните тракери и скриптове на нашия уебсайт:

a) OneTrust Cookie Compliance
OneTrust е инструмент за получаване и управление на съгласие за бисквитки, предоставен от OneTrust, LLC. Инструментът ни позволява да получим и управляваме вашето съгласие за използването на бисквитки и други технологии в съответствие с ОРЗД и други приложими закони. Личните данни, обработвани от нас, включват предпочитания за бисквитки.

b) Magnolia
Magnolia е система за управление на съдържанието (CMS), предоставена от Magnolia International Ltd. Magnolia ни позволява да създаваме и управляваме съдържание за нашия уебсайт. Скриптът на Magnolia се използва за динамично зареждане на съдържанието, показано на нашия уебсайт. Не се обработват лични данни.

4. Бисквитки – Общи

4.1 Ние използваме така наречените „бисквитки“ на нашия уебсайт. Това са текстови файлове, които се съхраняват във или от Вашия интернет браузър на Вашата компютърна система. Когато посещавате нашия уебсайт, във Вашата система може да се съхрани бисквитка. Това съдържа уникален низ от знаци, който може да се използва за идентифициране на Вашия браузър следващия път, когато посетите уебсайта. Те се съхраняват на Вашия компютър и данните се предават от него на нашия сайт. Бисквитките, които вече са запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично, като настроите браузъра си по съответния начин. В следващия раздел „Необходими бисквитки“ (Раздел 5) обясняваме подробно кои видове бисквитки използваме и кои данни се обработват във всеки случай.

4.2 С изключение на необходимите бисквитки, ние задаваме бисквитки само с Вашето изрично съгласие. Когато посетите нашия уебсайт за първи път, можете или да се съгласите с използването на всички бисквитки „Бисквитки за анализ и статистика“ (Раздел 6), като щракнете върху „Съгласен съм“, или да изберете индивидуални настройки за Вашите бисквитки, като щракнете върху „Индивидуални настройки“. Тук можете да изберете коя категория бисквитки искате да активирате, като щракнете върху съответния плъзгач (синьо=активирано; сиво=деактивирано). Можете да активирате или деактивирате отделни бисквитки в рамките на категория, като щракнете върху „Информация за активирането“. Активирането на бисквитки е доброволно. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време чрез връзката „Предпочитания за бисквитки“. Можете също да използвате нашия уебсайт в пълната му степен, без да активирате бисквитки. Ако искате да деактивирате използването на отделни бисквитки (Раздел 6) и да оттеглите съгласието си, можете да го направите, като деактивирате съответната бисквитка в настройките на бисквитките. Освен ако в следните твърдения (по-специално раздел 5) не са посочени други периоди на изтриване, по-долу е обобщен периодът на съхранение, независимо от вида и предназначението на бисквитките: Бисквитките не подлежат на фиксиран период на изтриване. Вместо това ние използваме бисквитки въз основа на Вашето съгласие (Раздел 6), докато не оттеглите това съгласие.

5. Задължителни бисквитки

5.1 Използваме необходими бисквитки на нашия уебсайт. Това са бисквитки, които служат за активиране на основните функции на уебсайта и функциите, които са абсолютно необходими за нормални посещения на уебсайта и навигация в уебсайта. С помощта на необходимите бисквитки на първа страна можем да активираме основни функции на уебсайта, като влизане или навигация в страницата повреме на сесията. Поради това, някои функции на нашия уебсайт изискват браузърът да бъде разпознат дори след промяна на страницата. Тези функции не биха могли да се предлагат без използването на бисквитки. Обработват се, наред с други, следните данни:

 • Идентификатори на сесии и устройства

5.2 Необходимите бисквитки не изискват съгласие. Необходимите бисквитки се изискват в съответствие със Закона за електронната търговия. , както е изменен, за да Ви предоставим уебсайта по функционален и законосъобразен начин и да Ви позволим да използвате другите услуги на нашия уебсайт, който искате да използвате.

5.3 Правното основание за по-нататъшната обработка на личните данни, събрани чрез необходимите бисквитки, е нашият законен интерес да можем да ви предоставим функционален и удобен за потребителя уебсайт (чл. 6, пар. 1, буква е) от ОРЗД). Данните, събрани от необходимите бисквитки, не се използват за създаване на потребителски профили. Горепосочените данни се обработват и по- специално се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на горепосочената цел. По правило необходимите бисквитки се съхраняват до края на Вашето посещение на нашия уебсайт. В зависимост от вида на браузъра, който използвате, в настройките по подразбиране може да се активира възстановяване на посетената преди това страница, така че сесийните бисквитки да се изтриват автоматично след предварително определен период от време. Периодът на съхранение на сесийната бисквитка може да бъде до две години, в зависимост от настройката. Можете сами да промените тази настройка по подразбиране в настройките на Вашия браузър. Ако бисквитките обикновено са деактивирани за нашия уебсайт (напр. чрез съответната настройка във Вашия браузър), не могат да бъдат зададени необходимите бисквитки, което може да означава, че не всички функции на уебсайта могат да се използват в пълна степен, например нашият уебсайт няма можете да разпознаете Вашия браузър и определено съдържание може да не е достъпно или данните може да бъдат загубени.

5.4 Ние също така използваме така наречените бисквитки на трети страни като необходими бисквитки. В този раздел бихме искали да Ви предоставим преглед на това кои данни обработваме в този контекст и на кой доставчик трета страна се предават данните:

5.4.1 Cloudflare 

Доставчик трета страна: 

Cloudflare, Inc, 101 Townsend Street, Сан Франциско, Калифорния 94107, САЩ

Цел на обработката: 

Навигация в страницата и разпознаване на браузъра дори след промяна на страницата (напр. за запазване на продукти във Вашата пазарска кошница по време на сесия). Защита на сайта от вредни ботове.

Обработени данни: 

ID на сесията, IP адрес, информация за времето на посещение на уебсайта

Прехвърляне на данни към трета държава: 

Съхранението и обработката се извършва на сървъри в ЕС и в Съединените американски щати въз основа на решението за адекватност за прехвърляне на данни към САЩ (Data Privacy Framework) и сключени стандартни договорни клаузи на ЕС (SCC ). Cloudflare Inc. е сертифицирана за DPF.

Продължителност на съхранение: 

24 часа 

 

5.4.2 OneTrust

Доставчик трета страна: 

OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Farringdon, London EC1M 4JN, UK

Цел на обработката: 

OptanonAlertBoxClosed: Тази бисквитка се задава от уебсайтове, които използват определени версии на решението за съответствие с бисквитките на OneTrust. Задава се, след като посетителите са видели известие с информация за бисквитки и в някои случаи само когато те активно затворят известието. Това позволява на уебсайта да показва съобщението не повече от веднъж на потребител. Бисквитката е с продължителност от една година и не съдържа лична информация.

OptanonConsent: 

Тази бисквитка е зададена от решението за съответствие на бисквитките на OneTrust. Той съхранява информация за категориите бисквитки, използвани от уебсайта и дали посетителите са дали или оттеглили съгласието си за използването на всяка категория. По този начин собствениците на уебсайтове могат да предотвратят поставянето на бисквитки от отделните категории в браузъра на потребителя, ако не е дал съгласието си. Бисквитката има нормален живот от една година, така че връщащите се посетители на уебсайта да могат да запомнят своите предпочитания. Не съдържа никаква информация, която може да се използва за идентифициране на посетителя на уебсайта.

Обработени данни: 

Решение на посетителите на уебсайта да активират или деактивират бисквитките.

Прехвърляне на данни към трета държава: 

Съхранението и обработката се извършва на сървъри в ЕС и в Съединените американски щати въз основа на решението за адекватност за прехвърляне на данни към САЩ (Data Privacy Framework) и сключени стандартни договорни клаузи на ЕС (SCC). OneTrust Technology Limited е сертифициран за DPF.

Срок на съхранение:

365 дни

6. Бисквитки за анализ и статистика

6.1 Ние също използваме бисквитки на първи страни и бисквитки на трети страни (наричани по- нататък заедно „бисквитки за анализ и статистика“) на нашия уебсайт, които ни позволяват да анализираме Вашето поведение при сърфиране. Ние обработваме данни за сърфиране и поведение при покупки, за да създадем анонимни статистически оценки, отчети и анализи, които ни помагат да оптимизираме нашите процеси и работни потоци.

6.2 Целта на използването на бисквитки за анализ и статистика е да се подобри качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание. Използваме ги и за предотвратяване на злоупотреба, когато се правят поръчки. Чрез бисквитките за анализ и статистика ние научаваме как се използва уебсайтът и по този начин можем постоянно да подобряваме нашата оферта. Ние използваме бисквитки за анализ и статистика само с Вашето съгласие съгласно Закона за електронната търговия. Допълнителна информация относно Вашето съгласие във връзка с бисквитки можете да намерите по-горе в 4.2. Правното основание за по-нататъшното обработване на личните данни, събрани чрез бисквитките за анализ, за подобряване на нашия уебсайт и нашите оферти е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6 пар. 1 букваа) ОРЗД.

6.3 Използваме следните бисквитки на трети страни, за да анализираме Вашето поведение при сърфиране. В този раздел бихме искали да Ви предоставим общ преглед на това кои данни обработваме в този контекст и на кой доставчик трета страна се предават данните:

6.3.1 Google Analytics

Доставчик трета страна: 

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Дъблин D04 E5W5, Ирландия

Цел на обработката: 

Анализ на поведението при сърфиране на посетителите на уебсайта, за да подобрим нашия уебсайт и нашата оферта.

Обработени данни: 

IP адрес, идентификатор на бисквитка, информация за браузъра (настройки за държава, версия на браузъра, операционна система, резолюция на изображението на екрана и браузъра, тип устройство, приложения на браузъра), информация за посетени преди това уебсайтове и/или реклами. Използваме кодовото разширение „anonymizeIP“, което служи за активиране на IP анонимизирането на нашия уебсайт. Чрез използването на това разширение, IP адресът се съкращава в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървър в САЩ и съкратен там. IP адресът, предаван от браузъра като част от Google Analytics, не се обединява с други данни на Google.

Трансфер на данни към трета държава: 

Съхранението и обработката се извършва на сървъри в ЕС и в Съединените американски щати въз основа на решението за адекватност за трансфер на данни към САЩ (Data Privacy Framework) и сключени стандартни договорни клаузи на ЕС ( SCC). Google Ireland Limited е сертифициран за DPF.

Срок на съхранение: 

26 месеца

7. Вашите права като потребител

Ние обобщаваме вашите права съгласно ОРЗД и българския Закон за защита на личните данни, както е изменен.

7.1 Право на оттегляне на декларацията за съгласие, съгласно законодателството за защита на личните данни – чл. 7 пар. 3 ОРЗД
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне. Моля, изпратете отказа си на: [email protected]

или по пощата до:
Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Customer Service
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf

или използвайте опциите за анулиране, както са изброени другаде в тази политика за поверителност (напр. като промените настройките си за бисквитки, след като сте дали съгласието си).

7.2 Право на информация – чл. 15 ОРЗД
Можете да поискате изчерпателна информация относно личните данни, които Ви засягат и обстоятелствата на обработването, като например целите, за които тези данни се обработват или продължителността на съхранение.

7.3 Право на коригиране – чл. 16 ОРЗД
Можете да поискате неверни данни за Вас да бъдат коригирани.

7.4 Право на изтриване – чл. 17 ОРЗД
По принцип можете да поискате да изтрием данни, свързани с Вас, ако тези данни вече не са необходими по правни причини или може повече да не се обработват от нас.

7.5 Право на ограничаване на обработването – чл. 18 ОРЗД

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването в съответствие с чл. 18 ОРЗД. Това право съществува по-специално, ако точността на личните данни се оспорва между Вас и нас, за периода от време, необходим за проверка на точността, както и в случай че поискате ограничено обработване вместо изтриване, в случай на съществуващо право на изтриване; освен това, в случай че данните вече не са необходими за преследваните от нас цели, но Вие се нуждаете от тях за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или ако успешното упражняване на правото на възражение срещу обработването между нас и Вас все още е оспорвано.

7.6 Задължение за уведомяване – чл. 19 ОРЗД Задължени сме да информираме всички получатели, на които Вашите данни са били разкрити, за всяко коригиране или изтриване на Вашите данни или ограничаване на обработката. Това не важи само ако информирането е невъзможно за нас или включва непропорционални усилия. Ще ви информираме за тези получатели, ако поискате това.

7.7 Право на преносимост на данните – чл. 20 ОРЗД Имате право да получите личните данни, които се отнасят за Вас, от нас в общоприет, машинно четим формат в съответствие с чл. 20 ОРЗД или да бъде предадено на друг администратор.

7.8 Право на възражение – чл. 21 ОРЗД
Ако личните данни се обработват за изпълнение на задачи, изпълнявани в обществен интерес (член 6, параграф 1, буква д от ОРЗД) или за целите на законни интереси (чл. 6, параграф 1, буква е от ОРЗД), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни по всяко време с ефект за в бъдеще. В случай на възражение трябва да се въздържаме от по- нататъшна обработка на Вашите данни за горепосочените цели, освен ако

 • има убедителни законни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи,
 • или обработката е необходима за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Можете да възразите срещу използването на Вашите данни за целите на директен маркетинг по всяко време с действие за в бъдеще. В случай на възражение, трябва да се въздържаме от по- нататъшна обработка на Вашите данни за целите на директен маркетинг.

7.9 Право да не бъдете обект на автоматизирано решение – чл. 22 ОРЗД
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга значително. Автоматично решение е допустимо по изключение, ако или (i) сте дали своето изрично предварително съгласие, или (ii) решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и нас, или (iii) приложимите законови разпоредби позволяват това и тези разпоредби съдържа подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи и Вашите законни интереси. В случаи (i) и (ii), ние ще предприемем подходящи мерки, за да защитим Вашите права и свободи и законните Ви интереси. Това включва, че можете да обясните своята гледна точка, да оспорите автоматизираното решение и да поискате лична консултация с някой от нашите служители.

7.10 Право на подаване на жалба до надзорен орган – чл. 77 ОРЗД
Имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че нашата обработка на данни, които се отнасят до Вас, е в нарушение на Общия регламент относно защитата на данните.

8. Промени в политиката за поверителност

Запазваме си правото да актуализираме тази политика за поверителност, ако е необходимо, за да я адаптираме към промени в правната рамка или промени в услугата и обработката на данни.