System dla sygnalistów

INTEGRIS Polska

„ZACHĘCAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW DO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W INTEGRIS”

Jesteśmy tradycyjną firmą rodzinną. Odpowiedzialne zachowanie, jako „rzetelnych ludzi biznesu” jest, zatem mocno zakorzenione w naszym wizerunku. System INTEGRIS jest istotną częścią odpowiedzialnego podejścia i wyrazem zaangażowania. Dzięki INTEGRIS mogą Państwo zgłaszać skargi i wskazywać nieprawidłowe zachowania i działania, zachowując jednocześnie poufność.

Za pomocą INTEGRIS mogą Państwo zgłaszać naruszenia prawa, takie jak korupcja, pranie pieniędzy lub oszustwa, incydenty związane z kampanią #metoo czy poważne naruszenia zasad, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z naszą firmą. W FAQ przedstawiliśmy przykłady naruszeń, dla których przewidziany jest system INTEGRIS, a także przykłady przypadków, których nie należy zgłaszać za pośrednictwem INTEGRIS, ponieważ uruchomiliśmy już inne kanały zgłaszania. Za przypadki kradzieży odpowiedzialna jest jednostka w naszym dziale audytu wewnętrznego. Można się z nią skontaktować znanymi Państwu kanałami.

INTEGRIS gwarantuje najlepszą możliwą ochronę sygnalistów, osób poszkodowanych i pracowników biorących udział w dochodzeniu w sprawie zgłoszonego niewłaściwego postępowania. Zapewniamy, że wszystkie sprawy zgłaszane za pośrednictwem tego portalu będą traktowane z najwyższą dyskrecją i poufnością, możliwe są także anonimowe zgłoszenia i komunikacja.

W każdym kraju UE, w którym posiadamy również oddziały i punkty sprzedaży, utworzyliśmy punkt raportowania. Informacje na ten temat zebraliśmy pod następującym linkiem:

https://peekcloppenburg.integrityline.com/?lang=pl

Adres pocztowy punktu raportowania odpowiedzialnego za rynek w danym kraju znajdą Państwo w nocie prawnej na końcu strony internetowej klikając link.