company logo

Ochrana osobných údajov

Stav: Apríl 2018

1. Všeobecné

1.1.    V zmysle práva na ochranu údajov je zodpovednou spoločnosťou Peek & Cloppenburg, s.r.o., Jarosva 1, SK - 831 03 Bratislava (ďalej len „my“). Nášho {meno osoby poverenej ochranou údajov} zastihnete na adrese [email protected] alebo na Peek & Cloppenburg, s.r.o., Jarosva 1, SK - 831 03 Bratislava.

1.2.    Osobné údaje sú jednotlivé údaje o osobných alebo vecných vzťahoch. Toto vyhlásenie o ochrane údajov opisuje, ako spracovávame tieto osobné údaje, ktoré nám pri návšteve našej webstránky poskytnete.

1.3.    K našim partnerským spoločnostiam patria výhradne spoločnosti obchodnej skupiny P&C, ktoré sú uvedené v aktuálnom zozname partnerských spoločnosti. Zoznam so vždy aktuálnym stavom vrátane pobočiek si môžete pozrieť tu https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/ alebo oň požiadať e-mailom na adrese [email protected].

2. Zisťovanie a používanie osobných údajov počas používania našej webstránky

2.1.    Našu webstránku môžete navštíviť bez aktívneho poskytnutia údajov o vašej osobe. Potom získame len osobné údaje, ktoré na náš server odošle váš prehliadač. Tieto údaje sú anonymizované alebo získané pri použití pseudonymu, aby bolo možné obsah webstránky odoslať do počítača používateľa a aby tiež bolo možné v záujme optimalizácie sledovania funkčnosti našej webstránky uskutočniť hodnotenie a zaistiť bezpečnosť nášho informačno-technického systému (čl. 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO).

2.2.    Naše log súbory obsahujú údaje o dátume a čase otvorenia našej webstránky, type prehliadača, jeho verzii a nastaveniach, vašom operačnom systéme a poskytovateľovi prístupu na internet, údaje o webstránkach, z ktorých ste sa na našu stránku dostali alebo ktoré ste z našej stránky otvorili, a prenesené množstvo údajov.

2.3.    V jednotlivých prípadoch sa zhromažďuje aj vaša IP adresa, adresa, ktorú váš poskytovateľ internetového pripojenia priradí vášmu počítaču, hneď ako sa pripojíte na internet. IP adresa umožňuje komunikáciu na internete. Váš poskytovateľ pripojenia na internet dokáže zistiť, ktorú IP adresu vám v ktorom momente priradil. Keďže z tohto dôvodu odkazuje nepriamo úplná IP adresa minimálne na jednu osobu, zaznamenáme vašu IP adresu výhradne v skrátenej (anonymizovanej) podobe tak, aby nebolo možné zistiť identitu osoby a uložíme ju oddelene od osobných údajov. Údaje z log súborov sa spravidla vymažú najneskôr po 14 dňoch.

2.4.    Zhromažďovanie údajov v rámci poskytovania prístupu na webstránku a uloženie údajov v log súboroch je nevyhnutné pre prevádzku internetovej stránky. Do tejto miery neexistuje žiadna možnosť výhrad.

3. Použitie nástroja Google Analytics/právo namietať

3.1.    Na našej webstránke používame súbory cookies, ktoré zbierajú údaje o vás výhradne pri použití pseudonymu. Cookies sú malé balíčky údajov, ktoré sa vytvoria na webovom serveri a pri komunikácii vášho počítača s webovým serverom sa uložia na pevný disk vášho počítača. Pomocou súborov cookies vytvárame okrem iného používateľské profily na účely reklamy, prieskumu trhu a tvorbu webstránky podľa požiadaviek. Nezávisle od druhu použitých súborov cookies sa môžete vždy rozhodnúť, či súbory cookies akceptujete, alebo nie. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás vždy upozornil, ak dostanete súbor cookie, alebo môžete využiť svoje právo namietať proti používaniu súborov cookies tak, že v nastaveniach svojho prehliadača tieto súbory odmietnete. Už uložené súbory cookies môžete vymazať použitím príslušnej funkcie vo svojom prehliadači. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi vo svojom internetovom prehliadači. Komplexné informácie o súboroch cookies, ako aj o tom, ako môžete súbory cookies odmietnuť alebo vymazať v rôznych prehliadačoch nájdete na týchto internetových stránkach: https://www.networkadvertising.org/ (v angličtine) und/oder http://www.aboutads.info/ (v angličtine). Vezmite na vedomie, že ak súbory cookies neprijmete, nebudete môcť využívať plný rozsah funkcií webstránky.

3.2.    Používame nástroj Google Analytics, čo je webová analytická služby spoločnosti Google Inc. („Google“), s ktorou sme uzavreli dohodu o zákazkovom spracovaní. Služba Google Analytics používa tzv. súbory „Cookies“, čiže textové súbory, ktoré sa môžu uložiť do vášho počítača. Tie obsahujú charakteristické poradie čísel, ktoré umožňujú jednoznačné identifikovanie prehliadača pri opakovanej návšteve webstránky, pokiaľ nebol súbor cookie medzičasom vymazaný alebo neuplynula jeho lehota platnosti. Súbor cookie stráca platnosť po 30 dňoch a nesprostredkuje nám žiadne informácie, pomocou ktorých by sme vás mohli identifikovať. Ak navštívite určité časti našej webstránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môže spoločnosť Google a my rozpoznať, že ste klikli na inzerát a boli presmerovaní na túto stránku. Ak sa nechcete podieľať na sledovaní činnosti, môžete odmietnuť používanie súborov cookies, napríklad cez nastavenia prehliadača, ktoré automaticky deaktivujú používanie súborov cookies.

3.3.    Údaje získané prostredníctvom súborov cookies používame na zlepšenie kvality našej webstránky a obsahu. Informácie získané prostredníctvom súborov cookies o vašom používaní tejto webstránky sa spravidla prenesú a uložia na server spoločnosti Google v USA. Upozorňujeme na to, že naša webstránka používa rozšírenie „anonymizeIp()“ (anonymizovanie IP), vďaka ktorému vašu adresu spoločnosť Google v rámci Európskej únie alebo iného zmluvného štátu dohody o európskom hospodárskom priestore pred uložením a sprostredkovaním adries IPv4 o posledných osem znakov a pri adresách IPv6 o posledných 80 bitov skráti, aby bolo vylúčené akékoľvek bezprostredné identifikovanie osoby. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie celá IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Ďalšie technické informácie k anonymizácii IP adresy získate na tomto odkaze (https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de).

3.4.    Spoločnosť Google používa informácie v našej zákazke (čl. 28 DS-GVO), aby vyhodnotil vaše využívanie našej webstránky, zostavil pre nás správy o webových aktivitách a poskytoval nám ďalšie služby spojené s používaním webstránky a internetu (čl. 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO). IP adresa zaznamenaná v rámci služby Google Analytics z vášho internetového prehliadača sa nespojí s inými údajmi spoločnosti Google.

3.5.    Ukladanie súborov cookies môžete zakázať v nastaveniach svojho prehliadača: v tomto prípade môžete obmedziť funkcie webstránky. Súbory cookies môžete aj sami vymazať. Zhromažďovanie a spracovanie údajov získaných prostredníctvom súborov cookies môžete zakázať stiahnutím a nainštalovaním prídavného modulu pre bežné prehliadače na odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Okrem toho môžete deaktivovať súbor opt-out cookie <a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics</a>, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webstránky. Tiež môžete deaktivovať súbory cookies pre sledovanie konverzií v nastaveniach svojho prehliadača, aby doména „googleadservices.com“ blokovala súbory cookies. Informácie o podmienkach používania a nariadeniach o ochrane údajov služby Google Analytics nájdete na adrese https://www.google.de/intl/pl/policies/.

4. Kontaktný formulár

4.1.    Na našej webstránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete využiť na elektronickú komunikáciu. V ňom zadané údaje dostaneme a uložíme. Aby to bolo možné, zadajte meno a e-mailovú adresu a prípadne svoju adresu alebo číslo zákazníckej karty. Tieto údaje potrebujeme na to, aby sme mohli na vašu otázku odpovedať.

4.2.    Na spracovanie údajov sa v rámci odosielania vyžaduje váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO), aby sme mohli vaše údaje použiť na kontaktovanie a vašu otázku, na ktorú musí zodpovedať partnerská spoločnosť, posunúť tejto spoločnosti, aby vám mohla poskytnúť svoju odpoveď. Váš súhlas v tomto prípade znie:

„Súhlasím s tým, aby zodpovedná osoba a jej partnerská spoločnosť [ODKAZ] použila mnou uvedené osobné údaje, aby ma na moju žiadosť kontaktovala, pričom môžem tento súhlas zodpovednej osobe kedykoľvek odvolať. Tiež súhlasím so sprostredkovaním svojich údajov spoločnosti Peek & Cloppenburg AG, Kalandergasse 4, 8045 Zürich, Švajčiarsko v prípade otázky na túto spoločnosť.“ [zvýrazniť typograficky]

4.3.    Údaje poskytnuté v rámci otázky vymažeme po tom, či ich uloženie už nebude viac potrebné, alebo obmedzíme ich šírenie ďalej v prípade, že existuje zákonom stanovená povinnosť tieto údaje archivovať.

5. Použitie osobných údajov v informačnom bulletine

5.1.    S vaším samostatným súhlasom s prijímaním informačných bulletinov súhlasíte, že naše partnerské spoločnosti (pozri číslo 4.3) môžu používať vaše údaje na reklamné účely a posielať vám ponuky a informácie o výrobkoch, službách a marketingových ponukách na e-mail („informačný bulletin – newsletter)“. Text vášho samostatného súhlasu znie v tomto prípade takto:

„Týmto súhlasím s tým, že zodpovedná osoba a jeho partnerské spoločnosti [ODKAZ] môžu použiť moju e-mailovú adresu, aby mi na ňu posielali ponuky a akcie, pričom je vždy možné odhlásiť sa zrušením súhlasu udeleného zodpovednej osobe alebo kliknutím na odkaz odhlásenia sa v jednom z e-mailov s informačným bulletinom. Súhlasím so sprostredkovaním svojich údajov spoločnosti Peek & Cloppenburg AG, Kalandergasse 4, 8045 Zürich, Švajčiarsko.“ [zvýrazniť typograficky]

5.2.    Na odhlásenie sa z nášho informačného bulletinu použite metódu Double-Opt-In. Po vašom prihlásení vám pošleme samostatný e-mail s prosbou o potvrdenie, že chcete odoberať naše informačné bulletiny. Po potvrdení si vašu e-mailovú adresu uložíme na účely posielania týchto informačných bulletinov. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. a) DS-GVO. Okrem toho zaznamenávame pri prihlásení IP adresu počítača, z ktorého ste sa prihlásili, ako aj dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov slúži na zabránenie zneužitiu služieb alebo použitej e-mailovej adresy (čl. 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO). Ak prihlásenie sa na informačný bulletin nepotvrdíte bezprostredne, vaše údaje vymažeme.

5.3.    Povinným údajom pre posielanie informačných bulletinov je samotná e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a použije sa na osobné oslovenie vašej osoby.

5.4.    Vašu e-mailovú adresu uložíme, pokiaľ je vaše predplatné informačného bulletinu aktívne, alebo kým jej používanie nezakážete. Na splnení tejto úlohy spracujeme s našimi partnerskými spoločnosťami [ODKAZ], ktorým môžeme na základe vášho súhlasu poskytovať vaše osobné údaje. Ďalšie poskytovanie údajov tretím stranám, ktoré nepatria k spomenutým partnerským spoločnostiam, sa nedeje.

5.5.    Váš súhlas so zasielaním informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať a informačný bulletin zakázať. Súhlas môžete zrušiť kliknutím na odkaz nachádzajúci sa v každom informačnom bulletine, e-mailom na adrese [email protected] alebo listom spoločnosti {sídlo spoločnosti Peek & Cloppenburg}.

6. Námietka alebo zrušenie súhlasu so spracovaním vašich údajov

6.1.    Ak ste poskytli svoj súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie súhlasu ovplyvní možnosť spracovania vašich osobných údajov len do budúcnosti, ale nie v čase poskytnutia odvolania súhlasu.

6.2.    Ak sa pri spracovaní vašich osobných údajov opierame o zváženie záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO, môžete požiadať o zrušenie súhlasu so spracovaním údajov. Toto je prípad, keď spracovanie nie je na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami potrebné. Pri uplatnení tejto výhrady vás prosíme o vysvetlenie dôvodov, prečo by sme nemali vaše osobné údaje spracovávať. V prípade odôvodnenej výhrady si overíme situáciu a buď spracovanie údajov zastavíme alebo ho prispôsobíme alebo preukážeme naše odôvodnené dôvody, na základe ktorých budeme v spracovaní pokračovať.

7. Vaše práva

1.1.    Máte voči nám tieto práva týkajúce sa osobných údajov:

-          Právo na informácie,

-          Právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov s výnimkou tých osobných údajov, ktoré potrebujeme na vyúčtovanie alebo tých, pre ktoré platí zákonom stanovená povinnosť ich archivácie,

-          Právo na obmedzenie spracovania,

-          Právo na výhradu pri spracovaní údajov,

-          Právo na prevoditeľnosť údajov.

Okrem toho máte právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu údajov týkajúcu sa nami spracovaných osobných údajov.

1.2.    Svoje otázky smerujte e-mailom na adresu: [email protected] alebo na:

Peek & Cloppenburg, s.r.o.

Do rúk: Zodpovednej osobe

Jarosva 1

831 03 Bratislava