company logo

Rekvizitai

Rekvizitai

Peek & Cloppenburg

UAB Peek & Cloppenburg
Ozo g. 18-1001
LT-08243 Vilnius

[email protected]

Juridinio asmens kodas: 300113321 
PVM moketojo kodas: LT100004640012 
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Autorių teisės

Šiame tinklalapyje gali būti mums ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar autoriaus teisėmis apsaugotos informacijos. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, preziumuojama, kad visos autoriaus teisės į šį tinklalapį ir jame esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant į visus jame esančius dokumentus, tekstus, atvaizdus, grafiką ir kodus, išskyrus informaciją, kuri nėra autorių teisių objektu, priklauso mums.

Šiame tinklalapyje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimą remiantis šiuo tinklalapiu ar jame esančiais duomenimis, įtraukimas į kitus tinklalapius, elektroninės paieškos sistemas ar publikavimą, be mūsų išankstinio raštiško sutikimo, yra draudžiamas. Be išankstinio mūsų raštiško leidimo kituose tinklalapiuose negali būti daromos nuorodos į šį tinklalapį. 

Prekių ženklai

Jokie šiame tinklalapyje esantys prekių ženklai negali būti naudojami ar atgaminami be išankstinio rašytinio mūsų ar asmens, kuriam priklauso tokie ženklai, sutikimo.

Šio tinklalapio veikimas ir pakeitimai

Mes negarantuojame, kad tinklalapis veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai/defektai bus nedelsiant pašalinti, o taip pat, kad tinklalapyje nėra ir (ar) nebus virusų.

Taip pat mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo keisti bet kurią šio tinklalapio dalį ar jo naudojimosi sąlygas, taip pat apriboti ar nutraukti naudojimąsi šiuo tinklalapiu ir jame esančia informacija.