Mimosoudní řešení sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) 

Jako spotřebitel máte možnost se v případě sporu obrátit na subjekt zajišťující mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je v České republice:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Email: [email protected]
Web: adr.coi.cz

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. 

Více informací lze nalézt na stránkách České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr/)