Systém oznamovatelů

INTEGRIS Česká republika

„VŠECHNY ZAMĚSTNANCE VYBÍZÍME, ABY NAHLÁSALI PORUŠENÍ INTEGRIS“

Jsme tradiční rodinná firma. Odpovědné chování jako „správných obchodníků“ je proto pevně zakořeněno v našem vnímání sebe samého. INTEGRIS je nezbytnou součástí tohoto porozumění a závazku. Prostřednictvím INTEGRIS můžete poukázat na stížnosti a upozornit na nezákonné chování a činnosti při zachování důvěrnosti.

INTEGRIS můžete použít k nahlášení porušení zákona, jako je korupce, praní špinavých peněz nebo podvody, #metoo incidenty nebo závažná porušení pravidel, která přímo či nepřímo souvisí s naší společností. Ve FAQ jsme ukázali příklady porušení, pro která je INTEGRIS k dispozici, a také příklady případů, které by neměly být hlášeny prostřednictvím INTEGRIS, protože jsme již nastavili jiné kanály hlášení. Jednotka v našem oddělení interního auditu je zodpovědná za případy krádeže a je dostupná prostřednictvím zavedených kanálů, které znáte.

INTEGRIS garantuje nejvyšší možnou ochranu oznamovatelům, dotčeným osobám a zaměstnancům, kteří se účastní vyšetřování nahlášených pochybení. Ujišťujeme vás, že se všemi záležitostmi, které nahlásíte prostřednictvím tohoto portálu, bude nakládáno s maximální diskrétností a důvěrností, anonymní oznámení a komunikace jsou možné.

V každé zemi EU jsme zřídili ohlašovací místo, kde máme také pobočky a prodejní místa, kam se dostanete přes následující odkaz:

https://peekcloppenburg.integrityline.com/?lang=cs

Poštovní adresu našeho příslušného státního registračního úřadu naleznete v právním upozornění na konci webové stránky, pokud kliknete na odkaz.