Pravidla ochrany osobních údajů

Stav k dubnu 2024

1. Obecné informace

1.1 Za shromažďování a zpracování údajů ve smyslu právní úpravy o ochraně osobních údajů odpovídá:

Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG
Na Pankraci 86/1727
CZ - 140 00 Praha 4

(dále jen "my")
Jsme členem skupiny společností Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG, Düsseldorf, HRA 6862 (dále jen "Skupina P&C"). Upozorňujeme, že existují dvě nezávislé společnosti Peek & Cloppenburg se sídlem v Düsseldorfu a Hamburku. Kdekoli se v těchto pravidlech ochrany osobních údajů hovoří o Peek & Cloppenburg, myslíme tím společnost Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG, Düsseldorf, jejíž prodejny naleznete zde.

1.2 Na níže uvedené adrese můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG
K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů
Na Pankraci 86/1727
140 00 Praha 4
E-mail: [email protected]

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytnout funkční a uživatelsky přívětivé webové stránky. Chceme zajistit, abyste mohli prostřednictvím těchto webových stránek využívat náš obsah a nabídky. Kromě toho vaše údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud to zákon dovoluje. Další informace naleznete v následujících prohlášeních.

1.3 Můžete si kdykoli otevřít, uložit či vytisknout pravidla ochrany osobních údajů společnosti Peek & Cloppenburg B.V. Co. KG na URL adrese https://www.peek-cloppenburg.com/cz/ochrana-dat.

2. Zpracování osobních údajů při používání našich webových stránek

2.1 Při každé návštěvě našich webových stránek náš systém automaticky shromažďuje data z vašeho počítačového systému. Tyto údaje jsou uloženy v log souborech našeho systému. Výše uvedené údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji. Shromažďujeme následující údaje:

 • Informace o typu a verzi použitého prohlížeče

 • Informace o použitém jazyce na vašem prohlížeči

 • Nastavení země

 • Operační systém, který používáte

 • Vaše IP adresa

 • Datum a čas návštěvy webových stránek

 • Webové stránky, z nichž váš systém vstupuje na

  naše webové stránky

 • Webové stránky, které jsou přístupné vaším systémem prostřednictvím naší webové stránky

2.2 Je nutné, aby náš systém zpracovával výše uvedené údaje, aby zajistil funkčnost a dostupnost webových stránek. Zpracování těchto údajů nám také umožňuje zobrazit naše webové stránky ve vašem preferovaném jazyce. Tyto údaje také používáme k optimalizaci naších webových stránek a k zabezpečení našich IT systémů. V tomto kontextu nejsou údaje používány pro marketingové účely. Právním základem pro zpracování těchto údajů a log souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR"). Naším oprávněným zájmem je snaha o poskytnutí funkčních a uživatelsky přívětivých webových stránek.

2.3 Údaje budou zpracovávány a zejména po dobu, která je nutná k dosažení výše uvedeného účelu. Pokud jsou údaje vyžadovány k otevření webových stránek, po skončení příslušné relace již nejsou potřebné. Vaše údaje budou poté automaticky smazány. Pokud jsou údaje uloženy v log souborech, obvykle to bývá nejpozději po čtrnácti dnech. Nicméně, pokud výše uvedené údaje nadále zůstávají uloženy, vaše IP adresa bude smazána nebo anonymizována, aby nebylo možné dále identifikovat přístupové internetové připojení. Shromažďování údajů pro vstup na webové stránky a uchování údajů v log souborech je pro provoz webových stránek zcela nezbytné.

2.4 Pokud hodnotíme chování uživatelů na našich webových stránkách nad rámec tohoto a způsobem, který je právně přípustný bez výslovného souhlasu, používáme pouze anonymizované údaje, které neumožňují dospět k závěrům o jednotlivých osobách, aby byla zlepšena použitelnost webových stránek a uživatelská zkušenost pro návštěvníky našich stránek.

3. Používání trackerů a skriptů

Na naší webové stránce používáme následující sledovače (trackery) a skripty:

a) OneTrust Cookie Compliance
OneTrust je nástroj pro získávání a správu souhlasu s cookies, poskytovaný společností OneTrust, LLC. Nástroj nám umožňuje získat a spravovat váš souhlas s používáním cookies a dalších technologií v souladu s GDPR a dalšími příslušnými zákony. Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují preference cookies.

b) Magnolia
Magnolia je systém pro správu obsahu (CMS) poskytovaný společností Magnolia International Ltd. Magnolia nám umožňuje vytvářet a spravovat obsah pro naše webové stránky. Skript Magnolia se používá k dynamickému načítání obsahu zobrazovaného na našich webových stránkách. Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje.

4. Cookies - Obecně

4.1 Na našich webových stránkách používáme tzv. "cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány ve vašem internetovém prohlížeči nebo vaším počítačovým systémem. Když navštívíte naše webové stránky, může být na vašem systému uložen cookie soubor. Tento soubor obsahuje jedinečný řetězec znaků, který může být použit k identifikaci vašeho prohlížeče při další návštěvě webové stránky. Je uložen ve vašem počítači a data jsou z něj přenášena na náš web. Cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky nastavením vašeho prohlížeče. V následující části "Požadované cookies" (oddíl 5) podrobně vysvětlujeme, které typy cookies používáme a které údaje jsou v každém případě zpracována.

4.2 S výjimkou nezbytných cookies nastavujeme cookies pouze s vaším výslovným souhlasem. Při první návštěvě našich webových stránek můžete buď souhlasit s používáním všech cookies "Analytické a statistické cookies" (oddíl 6) kliknutím na "Souhlasím", nebo si vybrat vlastní nastavení cookies individuálně kliknutím na "Individuální nastavení". Zde můžete vybrat, kterou kategorii cookies chcete aktivovat kliknutím na příslušný posuvník (modrá=aktivováno; šedá=deaktivováno). Jednotlivé cookies v rámci kategorie můžete aktivovat nebo deaktivovat kliknutím na "Informace o aktivaci". Aktivace cookies je dobrovolná. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu "Preference cookies". Naše webové stránky můžete také plně využívat bez aktivace cookies. Pokud si přejete deaktivovat používání jednotlivých cookies (oddíl 6) a odvolat svůj souhlas, můžete tak učinit deaktivací příslušného cookie v nastavení cookies. Pokud nejsou uvedeny jiné doby smazání v následujících prohlášeních (zejména oddíl 5), následující shrnuje dobu uchování, bez ohledu na typ a účel cookies: Cookies nejsou předmětem pevné doby smazání. Místo toho používáme cookies na základě vašeho souhlasu (oddíl 6) do doby, než tento souhlas odvoláte.

5. Požadované cookies

5.1 Na našich webových stránkách používáme nezbytné cookies. Jedná se o cookies, které slouží k umožnění základních funkcí webových stránek a funkcí, které jsou pro běžné návštěvy webových stránek a navigaci na webových stránkách zcela nezbytné. S pomocí nezbytných cookies první strany můžeme umožnit základní funkce webových stránek, jako je přihlášení nebo navigace na stránce během relace. Tudíž některé funkce našich webových stránek vyžadují, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky. Tyto funkce by nebyly možné bez použití cookies. Zpracovávány jsou mimo jiné následující údaje:

 • ID relace a zařízení

5.2 Nezbytné cookies nevyžadují souhlas. Nezbytné cookies jsou ukládány v souladu se zněním zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem, abychom vám poskytli webové stránky funkčním a právně přípustným způsobem a umožnili vám využívat ostatní služby na našich webových stránkách, které si přejete využívat.

5.3 Právním základem pro další zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím nezbytných cookies je náš oprávněný zájem na poskytnutí funkčních a uživatelsky přívětivých webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Údaje shromážděné pomocí požadovaných cookies nejsou používány k vytváření uživatelských profilů. Výše uvedené údaje jsou zpracovávány a zejména uchovávány tak dlouho, jak je to nutné k dosažení výše uvedeného účelu. V zásadě jsou požadované cookies uchovávány do konce vaší návštěvy na našich webových stránkách. V závislosti na typu použitého prohlížeče může být v předvolbách aktivováno obnovení dříve navštívené stránky, takže se session cookies automaticky smažou po předem stanovené době. Doba uchování session cookie může být až dva roky v závislosti na nastavení. Toto výchozí nastavení si můžete sami změnit v nastavení prohlížeče. Pokud jsou cookies pro naše webové stránky obecně deaktivovány (např. příslušným nastavením ve vašem prohlížeči), nelze nastavit žádné nezbytné cookies, což může znamenat, že ne všechny funkce webové stránky lze plně využívat, například naše webové stránky nebudou schopny rozpoznat váš prohlížeč a některý obsah nemusí být přístupný nebo údaje mohou být ztraceny.

5.4 Také používáme tzv. cookies třetích stran jako nezbytné cookies. V této části bychom vám rádi poskytli přehled, jaké údaje zpracováváme v tomto kontextu a kterému poskytovateli třetí strany jsou údaje předávány:

5.4.1 Cloudflare 

Poskytovatel třetí strany: 

Cloudflare, Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA

Účel zpracování: 

Navigace na stránkách a rozpoznání prohlížeče i po změně stránky (např. pro uložení produktů do nákupního košíku během relace). Ochrana webových stránek před škodlivými boty.

Zpracovávané údaje: 

ID relace, IP adresa, informace o čase návštěvy webové stránky 

Přenos údajů do třetí země: 

Ukládání a zpracování probíhá na serverech v EU a ve Spojených státech amerických na základě rozhodnutí o přiměřenosti pro přenos dat do USA (Data Privacy Framework) a uzavřených standardních smluvních doložkách EU (SCC). Cloudflare Inc. je certifikován DPF.

Doba uchování: 

24 hodin 

 

5.4.2 OneTrust

Poskytovatel třetí strany: 

OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Farringdon, Londýn EC1M 4JN, UK

Účel zpracování: 

OptanonAlertBoxClosed: Tento cookie je nastaven na webových stránkách, které používají určité verze řešení pro souhlas s cookies od společnosti OneTrust. Je nastaven po tom, co návštěvníci viděli upozornění na cookies a v některých případech pouze tehdy, když aktivně zavřou oznámení. Umožňuje webovým stránkám nezobrazovat uživateli zprávu více než jednou. Cookie má životnost jeden rok a neobsahuje žádné osobní informace.

OptanonConsent: 

Tento cookie je nastaven řešením pro souhlas s cookies od společnosti OneTrust. Ukládá informace o kategoriích cookies používaných webovými stránkami a o tom, zda návštěvníci dali nebo odvolali svůj souhlas s používáním každé kategorie. Tímto způsobem mohou majitelé webových stránek zabránit nastavení cookies jednotlivých kategorií v prohlížeči uživatele, pokud neudělili svůj souhlas. Cookie má běžnou životnost jeden rok, aby si návštěvníci webové stránky, kteří se vracejí, mohli pamatovat své preference. Neobsahuje žádné informace, které by mohly být použity k identifikaci návštěvníka webové stránky.

Zpracovávané údaje: 

Rozhodnutí návštěvníků webových stránek aktivovat nebo deaktivovat cookies.

Přenos údajů do třetí země: 

Ukládání a zpracování probíhá na serverech v EU a ve Spojených státech amerických na základě rozhodnutí o přiměřenosti pro přenos dat do USA (Data Privacy Framework) a uzavřených standardních smluvních doložkách EU (SCC). OneTrust Technology Limited je certifikován DPF.

Doba uchování:

365 dní

6. Analytické a statistické cookies

6.1 Také používáme na našich webových stránkách cookies první strany a cookies třetích stran (dále jen "analytické a statistické cookies"), které nám umožňují analyzovat vaše surfování. Zpracováváme údaje o surfování a nákupním chování za účelem vytváření anonymizovaných statistických hodnocení, zpráv a analýz, které nám pomáhají optimalizovat naše procesy a pracovní postupy.

6.2 Účelem používání analytických a statistických cookies je zlepšit kvalitu našich webových stránek a jejich obsahu. Také je používáme k prevenci zneužití při zadávání objednávek. Prostřednictvím analytických a statistických cookies se dozvídáme, jak jsou webové stránky používány, a můžeme tak neustále zlepšovat naši nabídku. Analytické a statistické cookies používáme pouze s vaším souhlasem v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Další informace o vašem souhlasu v souvislosti s cookies naleznete výše pod 4.2. Právním základem pro další zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím analytických cookies pro zlepšení našich webových stránek a našich nabídek je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6.3 Používáme následující cookies třetích stran k analýze vašeho surfování. V této části bychom vám rádi poskytli přehled, které údaje zpracováváme v tomto kontextu a kterému poskytovateli třetí strany jsou údaje předávány:

6.3.1 Google Analytics

Poskytovatel třetí strany: 

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irsko

Účel zpracování: 

Analýza surfování návštěvníků webových stránek za účelem zlepšení našich webových stránek a naší nabídky.

Zpracovávané údaje: 

IP adresa, ID cookie, informace o prohlížeči (nastavení země, verze prohlížeče, operační systém, rozlišení obrazovky a prohlížeče, typ zařízení, aplikace prohlížeče), informace o dříve navštívených webových stránkách a/nebo reklamách. Používáme rozšíření kódu "anonymizeIP", které slouží k aktivaci anonymizace IP na našich webových stránkách. Použitím tohoto rozšíření je IP adresa zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena do serveru v USA a tam zkrácena. IP adresa přenesená prohlížečem jako součást Google Analytics není sloučena s jinými daty Google.

Přenos údajů do třetí země: 

Ukládání a zpracování probíhá na serverech v EU a ve Spojených státech amerických na základě rozhodnutí o přiměřenosti pro přenos dat do USA (Data Privacy Framework) a uzavřených standardních smluvních doložkách EU (SCC). Google Ireland Limited je certifikován DPF.

Doba uchování: 

26 měsíců

7. Vaše práva jako uživatele

Níže shrnujeme vaše práva podle GDPR a českého zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

7.1 Právo odvolat prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů - čl. 7 odst. 3 GDPR
Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu neovlivňuje zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Pošlete odvolání vašeho souhlasu na: [email protected]

nebo poštou na:
Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Customer Service
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf

nebo využijte možnosti odvolán, jak jsou uvedeny jinde v těchto pravidlech ochrany osobních údajů (např. změnou nastavení cookies po udělení souhlasu).

7.2 Právo na informace - čl. 15 GDPR
Můžete požádat o komplexní informace o osobních údajích, které se vás týkají, a o okolnostech zpracování, jako jsou účely, pro které jsou tyto údaje zpracovávány, nebo doba uchování.

7.3 Právo na opravu - čl. 16 GDPR
Můžete požádat o opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.

7.4 Právo na výmaz - čl. 17 GDPR
V zásadě můžete požádat, abychom vymazali údaje, které se vás týkají, pokud tyto údaje již nejsou pro právní důvody vyžadovány nebo nesmí být námi dále zpracovávány.

7.5 Právo na omezení zpracování - čl. 18 GDPR
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování v souladu s čl. 18 GDPR. Toto právo existuje zejména, pokud je přesnost osobních údajů mezi vámi a námi sporná, po dobu potřebnou k ověření přesnosti, stejně jako v případě, kdy místo výmazu požadujete omezené zpracování v případě existujícího práva na výmaz; dále v případě, kdy údaje již nejsou potřebné pro účely, které sledujeme, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků anebo pokud je stále sporné úspěšné uplatnění námitky proti zpracování mezi námi a vámi.

7.6 Povinnost oznámení - čl. 19 GDPR
Jsme povinni informovat všechny příjemce, kterým byly vaše údaje zpřístupněny, o jakékoli opravě nebo výmazu vašich údajů nebo omezení zpracování. To neplatí pouze v případě, že získání takové informace je pro nás nemožné nebo by zahrnovalo nepřiměřenou námahu. Pokud to požadujete, budeme vás informovat o těchto příjemcích.

7.7 Právo na přenositelnost údajů - čl. 20 GDPR
Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve běžně používaném strojově čitelném formátu podle čl. 20 GDPR, nebo požádat o jejich předání jinému správci.

7.8 Právo vznést námitku - čl. 21 GDPR
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění úkolů ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR) nebo pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů s účinností pro budoucnost. V případě námitky se musíme zdržet dalšího zpracování vašich údajů pro výše uvedené účely,

• pokud jsou pro zpracování závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami,

• nebo zpracování je nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku proti použití vašich údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést s účinností do budoucna. V případě námitky se musíme zdržet dalšího zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu.

7.9 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování - čl. 22 GDPR
Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, které se vás týkají, nebo vás podobně významně ovlivňuje. Automatizované rozhodování je výjimečně přípustné, pokud jste buď (i) dali svůj výslovný předchozí souhlas nebo (ii) rozhodnutí je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi nebo (iii) platné právní předpisy to umožňují a tyto předpisy obsahují vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů. V případech (i) a (ii) přijmeme vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů. To zahrnuje, že můžete vyjádřit svůj názor, napadnout automatizované rozhodnutí a požádat o osobní konzultaci s jedním z našich zaměstnanců.

7.10 Právo podat stížnost dozorovému orgánu - čl. 77 GDPR
Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů, které se vás týkají, porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

8. Změny pravidel ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo aktualizovat tato pravidla ochrany osobních údajů podle potřeby za účelem přizpůsobení změnám v právním rámci nebo změnám služby a zpracování údajů.