company logo

Ochrana dat

Stav: duben 2018

1. Úvod

1.1.    Odpovědným subjektem ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů je společnost Peek & Cloppenburg s.r.o., Na Pankraci 86/1727, CZ - 140 00 Praha 4 (dále „my“). Našeho zaměstnance {jméno osoby odpovědné za oblast ochrany osobních údajů} můžete kontaktovat elektronicky na adrese [email protected] nebo poštou na adrese Peek & Cloppenburg s.r.o., Na Pankraci 86/1727, CZ - 140 00 Praha 4.

1.2.    Osobní údaje jsou jednotlivé údaje o Vašich osobních nebo věcných poměrech. Toto Prohlášení k ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám předáváte při Vaší návštěvě našich webových stránek.

1.3.    K našim partnerským podnikům patří výhradně podniky skupiny podniků P&C, které jsou uvedeny v seznamu našich partnerských podniků aktuálním pro dané období. Seznam odpovídající vždy aktuálnímu stavu, včetně sídel podniků najdete zde https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/ nebo o něj můžete požádat elektronickou poštou na adrese [email protected].

2. Shromažďování a využívání osobních údajů během používání našich webových stránek

2.1.    Naše webové stránky můžete navštěvovat, aniž byste aktivně zadávali údaje o Vaší osobě. V tom případě shromáždíme pouze osobní údaje, které předává Váš prohlížeč našemu serveru. Tyto údaje se anonymizují nebo ukládají pod pseudonymy, aby bylo možné dodávat obsahy webových stránek na počítač uživatele, a také abychom mohli v zájmu optimalizace a kontroly funkčnosti naší prezentace na webu uskutečňovat hodnocení a zajistit bezpečnost našich systémů informačních technologií (článek 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO / obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

2.2.    Naše soubory protokolu obsahují údaje o datu a hodině otevření našich webových stránek, typu, verzi a nastavení prohlížeče, o Vašem operačním systému a poskytovateli internetových služeb, o webových stránkách, ze kterých jste přešli na naše webové stránky, nebo které jste otevřeli prostřednictvím našich webových stránek, a o množství přenesených údajů.

2.3.    V jednotlivých případech se zaznamenává také Vaše IP adresa, tedy adresa, kterou přiřazuje Váš poskytovatel internetových služeb Vašemu počítači, jakmile se spojíte s internetem. IP adresa umožňuje komunikaci na internetu. Váš poskytovatel internetových služeb může zjistit, jaká IP adresa Vám byla v určitém okamžiku přiřazena. Protože úplná IP adresa umožňuje z tohoto důvodu alespoň zprostředkovaně přiřazení k určité osobě, zaznamenáváme Vaši IP adresu výhradně ve zkrácené (anonymizované) formě, takže ji nemůžeme přiřadit k určité osobě, a tuto adresu ukládáme odděleně od osobních údajů. Údaje souboru protokolu se zpravidla vymazávají nejpozději po 14 dnech.

2.4.    Shromažďování údajů k poskytnutí webových stránek a uchovávání údajů v souborech protokolu je pro provoz internetových stránek naléhavě potřebné. Proto není možné podávat proti němu námitky.

3. Používání Google Analytics / právo podávat námitky

3.1.    Na našich webových stránkách se používají tzv. cookies, které shromažďují Vaše údaje výhradně za použití pseudonymů. Cookies jsou malé datové pakety, které vytváří webový server a které se při komunikaci Vašeho počítače s webovým serverem ukládají na pevný disk Vašeho počítače. Pomocí cookies sestavujeme mimo jiné profily užívání za účelem reklamy, průzkumů trhu a úprav webových stránek podle potřeby. Bez ohledu na typ používaných cookies se můžete vždy rozhodnout, zda cookies chcete nebo nechcete přijmout. Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli vždy upozorněni, že dostáváte cookie, nebo můžete využít svého zákonného práva na podání námitky proti použití cookies tím, že cookies odmítnete v nastavení svého prohlížeče. Již uložené cookies můžete vymazat prostřednictvím odpovídající funkce Vašeho prohlížeče. Podrobnosti k této záležitosti najdete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče. Rozsáhlé informace ke cookies a k tomu, jak uskutečnit odmítnutí nebo vymazání cookies u mnoha různých prohlížečů, dostanete na těchto internetových stránkách: https://www.networkadvertising.org/ (v angličtině) a/nebo http://www.aboutads.info/ (v angličtině). Mějte však na paměti, že jestliže nebudete souhlasit se zasíláním cookies, nebudete pravděpodobně moci plně využívat celou šíři funkcí webových stránek.

3.2.    Používáme Google Analytics, službu pro webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“), se kterou jsme uzavřeli dohodu o zpracování objednávky. Služba Google Analytics používá tzv. cookies, tedy textové soubory, které je možné ukládat ve Vašem počítači. Tyto soubory obsahují charakteristický sled číslic, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakovaném vyvolání našich webových stránek, pokud jste cookies zatím z počítače nevymazali nebo pokud nevypršela doba platnosti cookies. Soubor cookie ztrácí platnost po 30 dnech a nepředává nám žádné informace, s jejichž pomocí bychom Vás mohli osobně identifikovat. Jestliže navštívíte určité oblasti našich webových stránek a jestliže doba platnosti cookies dosud nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že jste klikli na nějaké oznámení a že jste byli zavedeni na tuto stránku. Nechcete-li se zúčastnit postupu sledování (Tracking), můžete odmítnout ukládání cookies, které je k tomu potřebné, například prostřednictvím nastavení v prohlížeči, které obecně deaktivuje automatické ukládání cookies.

3.3.    Údaje shromážděné prostřednictvím cookies používáme ke zlepšování kvality našich webových stránek a jejich obsahů. Informace o Vašem používání těchto webových stránek shromážděné prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Upozorňujeme, že naše webové stránky používají funkci „anonymizeIp()“ (anonymizování IP adresy), která způsobí, že Vaše IP adresa bude společností Google v rámci Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před uložením a doručením zkrácena v případě adresy verze IPv4 o poslední osmici (oktet) a v případě adresy verze IPv6 o posledních 80 bitů v paměti, aby nebylo možné přiřadit ji bezprostředně k určité osobě. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a krátí se až tam. Další technické informace k anonymizaci IP adresy dostanete na tomto odkazu:
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de).

3.4.    Společnost Google bude informace používat podle naší objednávky (článek 28 DS-GVO / obecného nařízení o ochraně osobních údajů), aby pro nás vyhodnotila Vaše užívání webových stránek, aby pro nás sestavila zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby nám poskytovala další služby spojené s využíváním internetu (článek 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO / obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Společnost Google nespojuje IP adresu předanou Vaším vyhledávačem v rámci služby Google Analytics s jinými údaji.

3.5.    Ukládání cookies můžete zabránit prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče; v tomto případě mohou být nepříznivě ovlivněny funkce této webové stránky. Cookies můžete také sami smazat. Jestliže si stáhnete a nainstalujete plugin, který je pro běžné prohlížeče k dispozici na tomto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), můžete zabránit vytváření a zpracovávání údajů vytvořených soubory cookie prostřednictvím Googlu. Kromě toho můžete uložit cookie Opt-Out-Cookie <a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a> , které brání budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Cookies pro sledování konverze můžete deaktivovat také tím, že nastavíte svůj prohlížeč tak, aby byly zablokovány soubory cookies z domény „googleadservices.com“. Informace o podmínkách používání a ustanovení o ochraně osobních údajů Google Analytics najdete na adrese https://www.google.de/intl/pl/policies/.

4. Kontaktní formulář

4.1.    Na našich webových stránkách nabízíme kontaktní formulář, který můžete použít, budete-li se chtít s námi elektronicky spojit. Údaje v něm uvedené nám budou předány a budou uloženy. Patří mezi ně jméno a e-mailová adresa (e-mail) a případně Vaše poštovní adresa nebo číslo zákaznické karty. Tyto údaje jsou potřebné, abychom mohli odpovědět na Vaše otázky.

4.2.    Pro zpracování údajů se v rámci postupu odesílání požaduje Váš souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO / obecného nařízení o ochraně osobních údajů), abychom mohli Vaše údaje použít k navázání kontaktu a abychom mohli předat Vaši žádost o zodpovězení Vašich otázek ve vztahu k jinému partnerskému podniku odpovídajícímu partnerskému podniku. V tomto případě Váš souhlas zní takto:

„Souhlasím s tím, že odpovědný subjekt a jeho partnerský podnik [ODKAZ] smí používat mnou poskytnuté osobní údaje, aby mě kontaktoval v mojí záležitosti, s tím, že odvolání souhlasu ve vztahu k odpovědnému subjektu je kdykoli možné příslušným prohlášením. Souhlasím také s předáním svých osobních údajů společnosti Peek & Cloppenburg AG, Kalandergasse 4, 8045 Curych, Švýcarsko, ve vztahu k mojí žádosti.“ [Tiskově zdůraznit]

4.3.    Údaje předané v rámci žádosti o kontakt mažeme, jakmile již jejich uchovávání není potřebné, nebo omezujeme jejich zpracovávání v případě, že existuje zákonná povinnost je uchovávat.

5. Použití osobních údajů k zasílání Zpravodaje

5.1.    Zvláštním souhlasem se zasíláním Zpravodaje nám dovolujete, abychom my a náš partnerský podnik (viz bod 1.4) používali Vaše osobní údaje pro účely reklamy k zasílání nabídek a informací o výrobcích, službách a marketingových nabídkách e-mailem („Zpravodaj“). V tomto případě zní text Vašeho zvláštního souhlasu takto:

„Tímto souhlasím tím, že odpovědný subjekt a jeho partnerské podniky [ODKAZ] mohou používat mnou poskytnutou e-mailovou adresu k zasílání e-mailů k nabídkám a akcím, s tím, že je kdykoli možné se odhlásit prohlášením o odvolání souhlasu ve vztahu k odpovědnému subjektu nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení uvnitř elektronické zásilky Zpravodaje. Souhlasím také s předáním svých osobních údajů společnosti Peek & Cloppenburg AG, Kalandergasse 4, 8045 Curych, Švýcarsko.“ [}Tiskově zdůraznit]

5.2.    Pro přihlášení k odběru Zpravodaje používáme postup dvojitého potvrzení (Double-Opt-In-Verfahren). Po Vašem přihlášení Vám proto pošleme zvláštní zprávu s prosbou o potvrzení, že chcete odebírat náš Zpravodaj. Po Vašem potvrzení uložíme Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání Zpravodaje. Právním základem je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DS-VGO / obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Kromě toho shromažďujeme při přihlášení IP adresu počítače, na kterém byly stránky zobrazeny, a datum a hodinu registrace. Shromažďování těchto údajů slouží k zábraně zneužití služby nebo použité adresy elektronické pošty (článek 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO / obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Jestliže své přihlášení k odběru Zpravodaje neprodleně nepotvrdíte, Vaše údaje vymažeme.

5.3.    Povinným údajem pro zasílání Zpravodaje je pouze Vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a tyto údaje se budou používat k tomu, abychom Vás mohli oslovit osobně.

5.4.    Vaši e-mailovou adresu budeme uchovávat, dokud bude Vaše přihláška k odběru Zpravodaje aktivní, nebo dokud nezrušíte souhlas s jejím používáním. Při plnění tohoto úkolu spolupracujeme se svými partnerskými podniky [ODKAZ], kterým smíme Vaše údaje předávat na základě Vašeho souhlasu uděleného pro účely reklamy. Předávání údajů třetím stranám, které nepatří k těmto uvedeným partnerským podnikům, se neuskutečňuje.

5.5.    Váš souhlas se zasíláním Zpravodaje můžete kdykoli odvolat a zrušit tak objednávku zasílání Zpravodaje. Odvolání souhlasu můžete oznámit kliknutím na odkaz uvedený v každé e-mailové zprávě týkající se Zpravodaje, zasláním zprávy na adresu [email protected] , nebo se můžete obrátit na {Peek & Cloppenburg v sídle společnosti}.

6. Námitka proti zpracování Vašich údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním

6.1.    Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním Vašich údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Takové odvolání souhlasu ovlivňuje přípustnost zpracování Vašich osobních údajů pouze pro budoucnost, nikoli však v době před prohlášením o odvolání souhlasu.

6.2.    Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na oprávněnosti zájmů podle článku 6 odst. 1 písm. f) DS-VGO / obecného nařízení o ochraně osobních údajů, můžete podat námitku proti jejich zpracování. Jedná se o případ, kdy jejich zpracování zvláště není nutné k plnění smlouvy uzavřené s Vámi. Při uplatnění takové námitky Vás prosíme o sdělení důvodů, proč nemáme Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak je zpracováváme. V případě Vaší odůvodněné námitky zkontrolujeme situaci, a buď zpracování údajů ukončíme, resp. upravíme, nebo Vám sdělíme naléhavé důvody pro ochranu, na jejichž základě budeme ve zpracování údajů pokračovat.

7. Vaše práva

7.1.    Ve vztahu k osobním údajům, které se týkají Vaší osoby, máte vůči nám níže uvedená práva:

-          právo na informace,

-          právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, s výjimkou těch osobních údajů, které potřebujeme pro účely vyúčtování, nebo u kterých se uplatňuje zákonná lhůta uchovávání,

-          právo na omezení zpracování,

-          právo na námitky proti zpracování,

-          právo na přenositelnost údajů.

Kromě toho máte právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů námi.

7.2.    Své dotazy zasílejte e-mailem na adresu [email protected] nebo na adresu:

Peek & Cloppenburg s.r.o.

K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů

Na Pankraci 86/1727

140 00 Praha 4